Thursday, May 02, 2002

NVB doet tegenzet ouderen ... Zalm pareert met nummerportabiliteit

Gisteren publiceerde de NVB in een persbijeenkomst aan Minister Zalm een rapport met aanbevelingen over de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor bankdiensten. Dit kan gezien worden als een reactie op het eerdere rapport van de ouderen bond (zie eerder dit log en ook hieronder). En wat je ook kunt of wilt zeggen van de banken, een positief punt is dat ze zich bij dit rapport terdege rekenschap geven van de doelgroep. Het rapport is geschreven in lettertype Arial, omdat voor slechtzienden een schreefloos lettertype beter leesbaar is. Normaal gebruikt de NVB Times New Roman.Bij de aanbieding van het rapport liet Zalm blijken ondanks zijn demissionaire status (of wellicht dankzij..) zeer geporteerd te zijn van nummerportabiliteit. Het FD pikte dit op en zette het met grote letters op de voorpagina. Het schijnt dat op het Ministerie gedacht wordt over regelgeving. Wellicht wordt dan nummerportabiliteit onderdeel van vergunningseisen bij de Wtk !!Helaas, helaas zou ik zeggen. Ik kan me prima vinden in het door sommigen geschetste probleem van administratief lastige overgang van ene bank naar de andere, maar de daarvoor telkenmale in alle simpelheid aangedragen oplossing van nummerportabiliteit is niet de juiste. In navolging van een beroemde wiskundige zou ik haast zeggen dat me in deze kantlijn de ruimte ontbreekt om dat argument uit te werken. Het leek me hoe dan ook het verstandigst om eerst eens te wachten op het rapport dat hierover door EZ wordt geschreven.Mijn verzoek: zullen we eerst nog even het rapport van EZ afwachten en dan de discussie echt beginnen?Want ik zou dan graag een poging doen om ons van dit voorbeeld van oud-oplossingsgericht en interventionistisch denken af te helpen en de aandacht te richten op een fundamenteler probleem: het ontbreken van een open standaard voor digitale data output en transactie input van banken. Zeker naar de toekomst toe zullen we volgens mij echt niet wakker liggen van een banknummertje meer of minder. Dat wordt voor ons toch opgeslagen door computers. Crucialer is dat we onze financiele administratie (waarbij bekend is dat veel mensen diverse bankrekeningen hebben) digitaal goed kunnen ordenen en niet vastzitten aan de eigen smaak en techniek van de bank. Zowel voor wat betreft inzenden van transacties als het ontvangen van digitale afschriften. Maar goed, meer hierover later.