Friday, May 17, 2002

Ook aparte types op het web...

Online onderzoeksbureau Multiscope heeft samen met Merien B.V. negen verschillende types internetgebruikers geïdentificeerd. Ruim 80 procent van alle Nederlandse internetgebruikers (6,8 miljoen) blijkt volgens Multiscope te behoren tot deze types. Aan het onderzoek hebben 3.000 Nederlandse internetters meegedaan.Het onderzoek werd uitgevoerd in het licht van de verschuiving op internet van gratis naar betaalde diensten. Om betaling voor een webdienst te kunnen vragen, is het belangrijk dat deze dienst een zo specifiek mogelijke groep gebruikers in ruime mate aanspreekt. De 9 types die werden geïdentificeerd zijn:

1. Infoseeker - 1.300.000 gebruikers

De groep 'infoseekers' bevat relatief veel vrouwen van in de dertig zonder hogere opleiding. De infoseeker gebruikt het internet functioneel en ziet het vooral als een nieuwsbron en naslagwerk. E-mail en gericht surfen zijn kernwoorden.

2. Professional - 1.000.000 gebruikers

De 'professional' is relatief vaker een hoog opgeleide man van in de twintig met een bovenmodaal inkomen. Hij is altijd op zoek naar de laatste nieuwigheden en technieken en onderscheidt zich doordat hij veel downloadt. Internet is voor hem een naslagwerk.

3. Soapie - 1.000.000 gebruikers

Tot de groep 'soapies' behoren veel vrouwen van in de dertig, die niet hoger opgeleid zijn dan MBO. Zij zien het internet vooral als een gratis medium vol vermaak.

4. Chatterbox - 900.000 gebruikers

De 'chatterbox' is vaak een vrouwelijke teenager zonder al te veel ervaring met internet. Communiceren en entertainment zijn de belangrijkste redenen waarom men internet gebruikt. Dit type is vaak en lang online.

5. Functionalist - 800.000 gebruikers

De 'functionalist' is te typeren als een man van middelbare leeftijd met een hoge opleiding en dito inkomen. Hij gebruikt het internet functioneel en als nieuwsbron. Telebankieren is populair onder deze groep.

6. Yup - 800.000 gebruikers

De 'yup' kan gekenschetst worden als een man van in de dertig met een universitaire opleiding en een bovengemiddeld inkomen. Zijn internetgebruik is breed (nieuwsbron, naslagwerk en communicatiemiddel). Deze groep is ook geïnteresseerd in de nieuwste snufjes en technieken.

7. Young housewife - 400.000 gebruikers

Deze vrouw in haar twintiger jaren is relatief vaker laag opgeleid en heeft een lager dan gemiddeld inkomen. Het internet is voor haar vooral een bron van vermaak. Zij is vaak en lang online en jaagt daarbij op koopjes of speelt spelletjes op het web.

8. Conversationalist - 300.000 gebruikers

Mannen en vrouwen zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd in deze groep. Het betreft vaak personen in de leeftijd tussen 45 en 65 met een lager dan gemiddeld inkomen. De 'conversationalist' ziet het internet vooral als communicatiemiddel, maar gebruikt het ook voor hobby's en verzamelingen.

9. Specialist - 300.000 gebruikers

'Specialisten' kunnen gekenmerkt worden als mannen van in de twintig. Het internet is voor hen één grote hobby. Hij gebruikt het internet als naslagwerk en nieuwsbron en speurt daarbij naar nieuwigheden,nieuws en de laatste gadgets.Ik kan me hier niet in herkennen en vrees toch dat ik zelf in de resterende 20 procent van het onderzoek val. Laten we het archaische yup noemen. Ik moet namelijk niets hebben van nieuwe snufjes. Zet mijn koffie nog gewoon met de hand en kijk naar een zwart-wit televisie (jawel... ze bestaan nog).