Saturday, May 25, 2002

Conferentie over gevolgen van wetgeving mbt elektronisch geld instellingen

Begin juni wordt wetgeving van kracht met regels voor de meeste partijen die betrokken zijn bij de uitgifte van pre-paid elektronisch geld systemen. De impact van die regels wordt besproken op een conferentie op 11 juni, 's middags, in Amsterdam. Daarop sprekers vanuit Ministerie van Financiën, de Britse voorzitter van de e-money association, en vanuit Nauta Dutilh. Op de conferentie zal ook aangekondigd worden hoe de vereniging 1.1a2 de belangen zal gaan behartigen van de nieuwe spelers op de elektronisch geld markt. Klik hier voor meer informatie.