Monday, May 06, 2002

Eén toezichthouder voor de financiële sector en in Europa?

Het FD meldt vanochtend dat de Europese Ministers van Financiën hebben besloten zich nader te gaan buigen over hoe toezicht op de financiële sector eruit moet zien.Er staan kort samengevat drie vragen centraal. Moet het toezicht op de financiële sector in alle lidstaten op vergelijkbare wijze worden opgezet? Geven Duitsland en het VK het voorbeeld, door alle toezicht - ook dat voor banken, verzekeraars en vermogensbeheerders - onder één dak te brengen? En moet daar bovenop een Europese toezichthouder komen?Dat geeft nog maar weer eens aan dat wat we hier in Nederland doen, uiteindelijk toch bepaald gaat worden op Europees niveau. Ik ben daar overigens niet gerust op. Europa is niet alleen een politieke slangekuil, maar ook een slecht gecontroleerde intellectuele conceptie. Die eliteclub, die zogenaamd beoogt een open en vrije markt te stimuleren, is in staat zonder blikken of blozen een prijsverordening voor de banksector aan te nemen. Ze introduceert een euro die net zo hard zou worden als de sterkste munt, die niet zou leiden tot prijsverhogingen enzovoorts. Enzovoorts. Dus dat zal met dat Europees toezicht ook nog wel eens leuk kunnen worden....