Thursday, May 02, 2002

Nog even voor de verkiezingen.... stand van zaken toezicht

Zo vlak voor de verkiezingen brengt het Ministerie van Financiën nog even een overzicht uit van de stand van zaken m.b.t. het nieuwe toezichtsmodel voor de financiële sector. Vergis ik me nu, of heeft die plotselinge daadkracht echt niets te maken met de naderende verkiezingen?