Monday, May 06, 2002

Rapport over integratie Europese financiële markten naar de Kamer

Beleidsmakers moeten obstakels in de sfeer van regulering en andere administratieve obstakels wegnemen. Aldus een rapport over integratie van Europese financiële markten dat minister Zalm vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport laat aan de hand van concrete voorbeelden zien dat de financiële markten binnen de Europese Unie nog niet volledig zijn geïntegreerd. Verdere integratie kan extra groei en werkgelegenheid opleveren, waarvan zowel consumenten als het bedrijfsleven profiteren.Het rapport is voorbereid door een Europese werkgroep van het Economic and Financial Committee (EFC) onder voorzitterschap van de Nederlandse Thesaurier-generaal Kees van Dijkhuizen. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van financiële instellingen, de academische wereld, de Europese Commissie, centrale banken, en ministeries van Financiën. De Europese Commissie zal de verschillende aanbevelingen nader uit werken en hierover dit najaar voorstellen aan de Ecofin doen.Uiteraard komt het cross-border betalingsverkeer weer aan bod. Het fascinerende is dat gesteld wordt:

The industry should now act to develop a single euro payments area.

Zoals ik hieronder al aangaf is dit fascinerend, want je zou net zo goed kunnen eisen:

The industry should now develop talking credit-cards and speaking automated teller machines.Wat ik bedoel te zeggen; als ergens geen markt voor is, moet je hem als overheid ook niet willen maken. We betalen massaal in de buurt van waar we wonen, werken en af en toe op vakantie gaan. Dus is het betalingsverkeer nog steeds lokaal. En zal het grensoverschrijdende verkeer pas groot en goedkoop kunnen worden als iedereen elke dag een rondje boodschappen in Europa doet alvorens naar het werk te gaan. En als dat niet gebeurt kun je in Brussel nog wel 100 resoluties aannemen, maar dan komt die single, cheap euro payments area er natuurlijk nooit.