Thursday, May 23, 2002

1.1a2, vereniging voor elektronisch geld instelling in Nederland

De komende weken wordt, speciaal voor nieuwe elektronisch geld instellingen in Nederland, een representatieve organisatie opgericht. Deze beoogt de nieuwe instellingen te vertegenwoordigen in het contact met regelgevers, publiek enzovoorts. Ook wordt er op 11 juni 's middags een conferentie georganiseerd om te zien wat de effecten zijn van de regelgeving op marktpartijen. Zie verder deze link.De vereniging mag overigens direkt aan de slag. Want nog voor ze er is wordt er door DNB om advies gevraagd m.b.t. de voorgenomen regeling elektronisch geld; een beschrijving van de manier waarop invulling wordt gegeven aan de toezichtseisen van DNB. Opvallende details: als er rente wordt verstrekt over elektronisch geld aan de houders ervan, moet dat variabele rente zijn. En als er teveel geld in bezit is moet het over 4 banken verspreid belegd worden. Oook voor het overige lijkt op het eerste gezicht (we moeten nog eens goed gaan lezen) alsof de NVB mede de geestelijke vader van deze regeling is.