Thursday, December 19, 2002

Age-key: chip voor leeftijd controle

De agekey is een systeem dat door de sigarettenindustrie voorgesteld wordt. Op een plekje in de chipknip wordt genoteerd of je ouder dan 16 bent of niet. En dan kunnen in lijn met wettelijke voorschriften alleen ouderen sigaretten kopen. De bedoeling is dat het vanaf 1 januari 2003 wordt ingevoerd. De regelgeving laat nog even op parlementaire behandeling wachten.Wie zich voorstelt dat de chipkaart ook even uitgeleend kan worden snapt dat het project inzichzelf redelijk nutteloos is. Maar het biedt de industrie de gelegenheid om het gebaar te maken dat er werk gemaakt wordt van de regels. En zo houden we elkaar lekker bezig. Interessant is overigens dat het thema al langer loopt. Een eerder commentaar op het Internet is bijvoorbeeld te vinden bij Mainstreet Journal (een inmiddels opgeheven e-zine uit Amsterdam).Overigens wel goed voor de ont-cash-ing van de sigarettenautomaten. Chipknip-banken en de ontwikkelaar van Agekey worden spekkoper.