Monday, October 28, 2002

Reactie van Financiën op incasso-dillemma

Alhier de brief van Financiën met antwoorden op de kamervragen over het incasso-dillemma. De Minister licht hierin toe dat het dillemma geen dillemma is en stuurt DNB nog even op pad om dit door een onderzoekje te bevestigen.