Friday, October 11, 2002

Manifestatie veilig en efficiënt betalen: consument betaald voor lage pinbedragen?

Afgelopen woensdag werd in Den Haag door het Platform Detailhandel een Manifestatie gehouden met als thema veilig en efficiënt betalen. Op de manifestie werd ingegaan op de inhoud van het rapport “Afrekenen in winkels 2002; Meningen, feiten en mogelijkheden tot verandering”. Dit rapport (zie samenvatting) is door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel gemaakt op basis van onderzoek van EIM (kostenonderzoek) en Shopper Inside (consumentenonderzoek). Het onderzoek vormt de inhoudelijke bijdrage van de detailhandel aan de discussie in Nederlandse overlegorganen betalingsverkeer (denk aan bijvoorbeeld het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer en de Gebruikers Advies Groep betalingsverkeer).Op de manifestatie werd duidelijk dat het platform detailhandel streeft naar:

- veilig en efficiënt betaalgedrag,

- lagere kosten betalingsverkeer voor de detailhandel,

- een rol waarin meebesloten kan worden over het betalingsverkeer,

- betere dienstverlening door banken,

- pro-actief toezicht op transparantie, marktwerking en technologie van betalingsverkeer.

Aan de orde kwam dat voor de detailhandel het dillema is dat cash onveilig maar goedkoop is en pinnen veilig maar te duur. Mooiste en goedkoopste alternatief is chippen; alleen is het onredelijk om te verwachten dat men in winkels liever zou chippen dan pinnen.Het manifest werd aangeboden aan dhr Lankhorst (vertegenwoordiger die namens staatsecretaris Wijn het Manifest in ontvangst nam), Mw. van der Wielen (onderdirecteur betalingsverkeer van De Nederlandsche Bank NV) en dhr Cohen (directeur Consumentenbond). In reactie op hen voorgelegde stellingen was het volgende te vernemen:

- Economische Zaken vindt dat banken en Interpay meer inzicht moeten geven in de kosten en volgt in dat verband de verdere implementatie van aanbevelingen uit rapport Wellink; daarnaast wordt bij de NMa een monitor financiële sector ingericht,

- De Nederlandsche Bank zal zich niet bemoeien met prijsstelling in betalingsverkeer. DNB kan ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur chartaal en topgiraal betalingsverkeer als aanbieder van die systemen goed beïnvloeden, die op retail gebied niet. Op dat vlak zou DNB graag instrumentarium krijgen (lees: expliciete bevoegdheid in de wet toezicht afwikkelsystemen). Hiermee zouden inefficiënte ontwikkelingen als Nationaal Betalingscircuit en Chipper/Chipknip sneller efficient gemaakt worden (onbesproken bleef evenwel het prijseffect van de rol van DNB bij het efficiënt en eenvormig invoeren van credit-cards en pinnen in Nederland...),

-de Consumentenbond geeft aan dat consumenten weten dat ze moeten betalen voor het betalen en dat consumenten bereid blijken te zijn om mee te werken aan efficiënter betalen. Ook vind de Bond dat de kosten van het pinnen flink omlaag zouden kunnen en moeten en dat er mogelijk wat sneller overgegaan zou moeten worden op chipkaartgebruik in Nederland.Discussie over de stellingen was er niet; dat werd bewaard tot de borrel. Opmerkelijk was wel dat dhr van der Broek meldde dat in toenemende mate ook bedragen onder de tien euro gepind worden (achter mij klonk instemmend gemompel van andere retailers in de zaal). En het bleek ook dat consumenten best bereid zijn bij dat soort bedragen een klein bedrag te betalen. Wie weet zien we in de toekomst wat vaker een bordje op de toonbank staan (pinnen onder de 20 euro: 10 eurocent; chippen: gratis).