Wednesday, October 23, 2002

PvdA wil openingsplicht bankkantoren...

Het FD meldt dat een concept-wetsvoorstel in voorbereiding is van de PvdA. Dit beoogt bankkantoren open te houden, opdat er altijd wel basisdienstverlening in de buurt van de klant bestaat. Een coördinerend orgaan (bij DNB) moet dit controleren en handhaven en tenders uitschrijven als er witte vlekken zijn c.q. banken aanwijzen wiens beurt het is om een kantoor te openen.Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat de PvdA binnenkort wil indienen. Met het wetsvoorstel wil PvdA -woordvoerder financiën Ferd Crone ervoor zorgen dat banken een minimumniveau van toegankelijkheid, service en veiligheid garanderen. De PvdA constateert dat banken er vanuit kostenoverwegingen toe overgaan om op grote schaal bankfilialen te sluiten. Vooral op het platteland kan dit ertoe leiden dat mensen flinke afstanden moeten afleggen voor eenvoudige handelingen zoals geldopname. Met name voor ouderen en gehandicapten kan dat een probleem zijn.De PvdA speelt al langer met de gedachte om banken te verplichten een minimumniveau van dienstverlening overeind te houden. In beloftes van de banken dat zij zelf met initiatieven zullen komen heeft Crone inmiddels weinig vertrouwen. Volgens Crone heeft de overheid het recht om banken dergelijke verplichtingen op te leggen omdat het deels om een publieke dienst gaat. 'In de telecomsector gaat het ook om particuliere bedrijven, maar we hebben wel de telecomwet die zorgt voor een gegarandeerde aansluiting voor de weduwe in Appelscha.'Het gaat bovendien bij banken niet om partijen die zo maar iets verkopen. 'Mensen hebben er hun geld ondergebracht. Banken doen iets met het eigendom van hun klanten.'In de wet komt te staan dat er minstens één bankloket moet zijn per 10.000 mensen of op een afstand van 3 kilometer. Een coördinerend orgaan, onder leiding van de Nederlandsche Bank, zorgt ervoor dat banken aan deze verplichting voldoen. Zijn er witte vlekken dan organiseert deze instantie een openbare inschrijving. Om het voor banken aantrekkelijk te maken een witte vlek in te vullen, kunnen zij een subsidie tegemoet zien uit een door hen zelf betaald omslagfonds. Hoe de banken zo'n witte vlek invullen mogen zij tot op grote hoogte zelf weten. Het kan ook gaan om een rondrijdende bankbus of samenwerking met lokale winkels.
Goh, was het niet Ad Melkert die dit thema eerder aansneed (mede omdat hem opviel dat bij zijn moeder in de buurt weinig kantoren meer waren). En was Ad Melkert vorige week niet in Nederland? Dan denk ik dat Ad vorige week nog even wat kleine zaakjes gedaan heeft en we hier nu te maken hebben met de invulling van de belofte van Ad aan zijn moeder ("Mam, ik zorg ervoor dat die openstellingswet bankkantoren er komt. Binnen een jaar heb jij weer een kantoor in de buurt!").Overigens verhogen wij hiermee het abonnementsgeld per betaalrekening met 10 euro onder de vermelding: PvdA openstellingsplicht bankkantoren.