Monday, April 15, 2002

Openheid bij DNB

In het FD van vanochtend licht de directeur toezicht toe dat DNB streeft naar openheid. Men wil beter vertellen wat de Bank doet bij het toezicht. Als voorbeeld wordt aangegeven dat al twee jaar achtereen in de concept-versie van het jaarverslag staat vermeld hoeveel stille curatoren er zijn aangesteld. Maar die teksten en tabellen halen nooit de eindstreep. Dat doet je toch afvragen: wie zou er bij DNB nu wel openheid willen en wie niet?Laten we daarom - als meerkeuzevraag voor een bedrijfskundevak over verantwoordelijkheden in een bureaucratische hierarchie - als mogelijke antwoorden op deze vraag suggereren dat:

A - directeur Schilder openheid wil, maar President Wellink niet,

B - President Wellink openheid wil, maar Minister Zalm niet,

C - Minister Zalm openheid wil, maar Minister-President Kok niet,

D - Minister-President Kok openheid wil, maar de Koningin niet.Als u de goede oplossing weet, mag u die in gesloten envelop aan DNB sturen, met vermelding van naam en adres. U krijgt dan - in het kader van de transparantie - per terugkerende post de bedoelde concept-versies van het jaarverslag toegestuurd.