Monday, April 22, 2002

Meer mensen kopen meer op het Internet

Automatiseringsgids meldt dat uit onderzoek van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (cijfers van het CBS, Hoofd Bedrijfsschap Detailhandel en Blauw Research) blijkt dat Nederlanders vorig jaar voor 72 procent meer kochten via internet. Daarmee is een totale omzet bereikt van 554 miljoen euro. De groei is er wel een beetje uit nu. Groeide de markt in 2000 nog met 119 %, nu is dat dus 72 %.De Thuiswinkelorganisatie meldt verder:

Bekeken vanuit specifieke marktsegmenten blijkt met name de groei in het online reissegment zeer sterk met een groei van 131% naar een omzet van € 210 mln, alleen al deze groei is goed voor ruim de helft van de totale marktgroei. Ook kleding blijft een sterke groeier met 161% naar een omzet van € 60 mln, nog steeds veroorzaakt door een substantiĆ«le verschuiving van catalogusverkopen naar online verkopen. Levensmiddelen is het sterkst stijgende segment en draagt bij aan de groei van aantallen kopers en aan een hogere frequentie van online bestellingen.en:Dit duidt op een herstel van het vertrouwen van consumenten in online shopping na de Internet hype. Dit blijkt ook uit het feit dat online kopers aangeven meer tevreden te zijn over het bestelproces en de aflevering; de frequentie van het aantal afgebroken bestellingen is duidelijk afgenomen, daarnaast is het relatieve aandeel kopers waar de bestelling te laat is afgeleverd gedaald van 34% naar 29%.