Sunday, April 21, 2002

Nu ook bemiddelaars onder toezicht!

Het Ministerie van Financiën heeft een brief doen uitgaan met daarin de toelichting dat in de toekomst ook bemiddelaars onder toezicht moeten vallen. In dit geval van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).