Thursday, April 11, 2002

Inhaalslag 2: Waarschuwing NVB mbt pinpassen

Ook gemist tijdens mijn vakantie. Dit persbericht van de Nederlandse Vereniging van Banken:Amsterdam 26 maart 2002

PRAKTISCHE TIPS VOOR HET VEILIG GEBRUIK VAN DE PINPAS

Bewustwording bij consument verhoogt veiligheidRecentelijk hebben zich gevallen voorgedaan waarbij criminelen op slinkse wijze in het bezit komen van de PINpas en bijbehorende PINcode van consumenten. Veelal gebeurt dit doordat de crimineel ’behulpzaam’ is bij het pinnen en de consument verzoekt om nogmaals de PINcode in te toetsen. Het toepassen van de truc kan ook gelden voor creditcards. Interpay en de Nederlandse Vereniging van Banken adviseren het publiek onderstaande tips voor het veilig gebruik van de PINpas te volgen.Blokkeren van de PINpas

Indien een geldautomaat hapert en een PINpas in het apparaat blijft steken, wordt dringend geadviseerd de pas direct te laten blokkeren. Blokkering moet uiteraard ook plaatsvinden in geval van verlies of diefstal. Het is verstandig om altijd direct over de meldnummers te kunnen beschikken.Geheimhouding PINcode

De PINcode is de persoonlijke sleutel tot een bank- of girorekening. Het is niet veilig om een PINcode, al dan niet versleuteld, te noteren of voor andere doeleinden dan het verrichten van een betaaltransactie te gebruiken (bijvoorbeeld als toegangscode voor beluisteren van voice mail berichten). Ook kan misbruik worden voorkomen door ervoor te zorgen dat niemand over de schouder kan meekijken bij het intoetsen van de PINcode en de PINcode nooit aan derden te vertellen.Bewaren van de PINpas

Geadviseerd wordt om de PINpas nooit onbeheerd te laten en deze na gebruik zorgvuldig te bewaren. Bovendien is het zaak om de PINpas niet uit het oog te verliezen bij het verrichten van een betaling en waar mogelijk zelf de pas door de kaartlezer te halen.Voor meer informatie:

Hotske Detmers-Bakker, Nederlandse Vereniging van Banken, telefoon (020) 550 28 88Meldnummer voor:

bankpassen : (0800) 0313

Postbankkaarten : (058) 212 60 00

Interhelp Rabobank : (0499) 49 91 12

De telefoonnummers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.