Tuesday, March 12, 2002

Innovativiteit en standaardisatie in het betalingsverkeer....

Over de innovatie in het betalingsverkeer willen de meningen nog wel uiteen lopen, zoals ook eerder in dit weblog bleek. In het FD van vandaag wordt door CMG de inhoud van hun rapport op dit punt toegelicht.Interessante citaten uit het artikel in FD:

Op de toch al kleine thuismarkt zou de ruimte voor Nederlandse banken om door efficiëntieverbetering en automatisering besparingen te realiseren, vrijwel benut zijn. De CMG'ers concluderen dat 'voor een nieuwe sprong vooruit verdere schaalvergroting van de Nederlandse banken de enige manier is'. Dat kan door middel van binnenlandse fusies en samenwerking, of door grensoverschrijdende schaalvergroting. Kersten: 'De vraag is nu gewoon wie er in euroland het eerst met een Europese transactieverwerker komt. Een Euro-interpay.'Postbank en Telfort hebben sinds een halfjaar hun mobielbankierenproject. Van den Hoogenband: 'Maar bij een andere grootbank staat een complete infrastructuur voor mobiel bankieren al een tijd te roesten, nou ja, te zoemen. Die wacht, net als ABN Amro, op een killerapplicatie, waarna ze er meteen vol in kunnen stappen. Maar het leergeld is ondertussen nul. Die overcapaciteit zouden ze voor eenpilot van een ander ter beschikking kunnen stellen, die wel nu al concrete plannen heeft. Het beschikbaar stellen van overcapaciteit is overigens op zichzelf een slimme zet die bijvoorbeeld de Rabo wel eens heeft uitgevoerd. In het verleden bijvoorbeeld met het Rabo terminalnetwerk en de Staatsloterij en PON Automobielgarage.'In het artikel en het rapport wordt ook ingegaan op de versnipperde situatie met e-banking. Elke bank zijn eigen smaak.

De Belgen kunnen dat wel. Die hebben één portaal met één icoontje, Isabel, voor elektronisch bankieren. In Nederland wordt zo'n samenwerking afgewezen, waardoor je als consument door vier icoontjes heen moet: Girotel, homenet en twee zakelijke icoontjes.

Op dit punt lijkt inderdaad nog wel wat te verbeteren mogelijk. Een gemeenschappelijk input/output formaat voor interactie tussen e-banking pakketten en consumentensoftware of bedrijfsapplicaties zou in de Nederlandse markt geen kwaad kunnen.