Tuesday, March 05, 2002

En wij wachten momenteel op.....

... de beloofde rapportage van de Werkgroep Overstapkosten, die ons alhier toch uiterlijk per 1 maart 2002 voorgespiegeld wordt,

... de beloofde rapportage van de Werkgroep Wellink (alhier aangekondigd) maar die hebben nog enkele weken respijt omdat niet gespecificeerd is of met maart 2002 begin of eind maart wordt bedoeld.Het wordt toch interessant om te zien hoe die overstapkostenclub met nummerportabiliteit omgaat. Immers, de politiek in Europa heeft in alle wijsheid een verordening aangenomen over kosten buitenlands betalingsverkeer (die niet hoger mogen zijn dan in het binnenland). Daarin is echter ook opgenomen dat de IBAN gebruikt moet worden. En die IBAN is bankafhankelijk en krijg je maar heel moeilijk bankonafhankelijk of nummerportabel, of hoe dat dan ook heten mag (zie alhier een stukje van de NVB hierover). Het nationale thema nummerportabiliteit moet het dus volgens mij afleggen tegen de internationale thematiek van prijsstelling.Los daarvan zitten we met gemiddeld 3 rekeningen per huishouden vooral te wachten op goede hulp bij het omzetten van periodieke overboekingen van de éne naar de andere rekening; echt niet op het meenemen van rekeningen naar een andere bank. Die rekening bij de andere bank hebben wij Nederlanders namelijk al....