Friday, December 28, 2001

Thursday, December 27, 2001
Recovered entries of: Monday, December 24, 2001

WETTIG BETAALMIDDEL

Tja, zap ik vanmiddag toevallig naar RTL-Z, zegt hoogleraar Eijffinger (monetaire economie) allerlei zaken over de euro-invoering. Dat het niet goed zou gaan enzo. Hij stelde ook dat de gulden en euro als ze beide wettig betaalmiddel zijn, geaccepteerd moeten worden. Tja, dat is dus niet waar en daar moet ik dan toch, zo kort voor de kerst en de invoering van de euro, het volgende nog even over kwijt.Hoewel ook de eurocampagne wel de indruk wekt dat het begrip wettig betaalmiddel juridische consequenties heeft in termen van acceptatieplicht is dat in Nederland niet het geval. Primair geldt contractsvrijheid, gebruik en gewoonte. Hiervan kan afgeweken worden doordat winkelier op winkelruit of boven toonbank duidelijk maakt waarmee betaald kan worden. Dus ook na 1 februari kunnen guldens nog geaccepteerd en euro's nog geweigerd worden. Of ze nu wettig betaalmiddel zijn of niet (zie de actie Guldenwissel van Free Record Shop). Ook daarom lijkt mij er weinig reden tot zorg te zijn. Elke winkelier kan (en zal) zijn eigen invoeringsscenario opstellen en hanteren.

Dat het concept wettig betaalmiddel overigens nog zo stevig (en verkeerd) verankerd is in de menselijke geest houdt verband met het gegeven dat men produktkenmerken in het betalingsverkeer doorgaans niet accuraat kan reproduceren. Men denkt nog in termen van de oude perceptie. Zo zijn er nu nog steeds de nodige mensen die denken dat het niet mogelijk is om met een bankpas bij de Postbank te pinnen, terwijl dat in medio 1998 al omgezet is.

Ten aanzien van de begrippen geld en betaalmiddel zit een tweetal theorieen de Nederlandse mens nog in de weg. Enerzijds de metallistische (voor elk biljet ligt er nog ergens een staaf goud bij De Nederlandsche Bank) en de staatsrechtelijke theorie (de staat verklaart iets tot wettig betaalmiddel en dan wordt het geld en moet iedereen het accepteren). Frijda bespreekt deze twee (begrijpelijke, doch te nuanceren) theorieƫn in zijn proefschrift van 1916 (De theorie van het geld en het nederlandsche bankwezen) en komt met een derde, mijns inziens betere variant. Die luidt dat alleen de gemeenschap bepaalt wat geld is en dat dit overeen zal kunnen komen met het wettig betaalmiddel indien in het betreffende land sprake is van een goede rechtsorde. Dit verklaart waarom het gebruik van de niet-wettige dollar in minder degelijke landen (Rusland, Argentiniƫ) meer vertrouwd is dan het wettig betaalmiddel.

En dan nu echt aan de kerstkalkoen.........6:17:06 PM
PINNIG VOLKJE....

Dit jaar verwerkte Interpay voor de kerst 5,75 miljoen transacties. Vorig jaar waren dat er 4,8 miljoen; hetgeen uitmondde in zo'n 800 miljoen transacties. Onverantwoord extrapoleren leert dat we dit jaar zo'n 960 a 980 miljoen transacties kunnen verwachten.Tegen een gemiddelde prijs van 14 cent per stuk levert dat Interpay 22 a 25 miljoen gulden extra op. Daarvan wordt zo'n tien miljoen gulden als korting teruggegeven aan gebruikers. Waarmee alleen al de extra transacties van dit jaar 10 a 15 miljoen opleveren voor investeringen ten behoeve van de euro-overgang. Ben benieuwd of Interpay zoveel heeft geinvesteerd dit jaar....

Ben ook benieuwd hoe de dit voorjaar 2002 in te voeren abonnementstarieven zullen vallen.....

Afijn, ik wens u een mooi nieuwjaar toe, met een hoop interessante discussies.......2:53:43 PM
DE EERSTE WEBLOG.......Tja, welbekend van Star Trek: de logs. Een log van security-officer Tuvok, personal logs van captain Janeway, Cisko, Picard. Noem maar op. Met onduidelijke datumvermeldingen (stardate 23453,95) en toelichting op het gebeurde die aflevering. Niettemin is de weblog een leuk verschijnsel (zie ook die van Ini) een mooi middel om bij te houden wat er zoal in de of jouw wereld gebeurt.Deze log is meer professioneel dan persoonlijk en gaat over het nationale en internationale retail betalingsverkeer. Gewoon omdat het leuk is de actuele weetjes te selecteren en om een plekje te hebben waar dat voor het publiek te vinden is. Consequent volhouden in 2002 moet een interessant beeld gaan opleveren, dus hier gaan we! Ik doop u Retail-betaal-gedachten en wens u behouden vaart!SimonL