Wednesday, December 18, 2002

Pintarieven nu via bank regelen ... dan nu ook open autorisatie nodig!

Het Financieel Dagblad maakt bekend dat men bij Interpay en Nederlandse banken nu druk bezig is met de implementatie van de aanbeveling van de commissie Wellink om de tarieven voor het pinnen niet meer aan Interpay te vergoeden maar aan de banken (die verdere afwikkeling van kosten of outsourcing van autorisatieverkeer zelf maar met Interpay moeten regelen).Met alle respect: dit was ronduit de slechtste aanbeveling uit het rapport. Het tot dan toe zichtbare monopolie wordt nu weggemoffeld in de individuele contracten. Door een aantal showcontracten kunnen banken nu laten zien dat er geen monopolie is, waarna continuering van de bestaande tariferingspraktijk (te hoge winstopslag) geen probleem is.Te hopen is dat hetzij banken, DNB of NMa nu ook op korte termijn eisen dat de markt voor autorisatie van pinnen (met verplichte openstelling van banknetwerken voor derden) opengebroken wordt. Immers, als ook anderen dan Interpay (bijvoorbeeld van der Velde) de autorisatieberichten mag transporteren, dan komt er tenminste enige concurrentie en is er kans op de broodnodige tariefsverlaging pinnen. Bedacht moet daarbij worden dat de markt breder is dan pinautorisatieberichten voor in de winkel; autorisatie van pinberichten geschiedt ook bij gastgebruik geldautomaten en installatie van service-ATM's in de winkel.En verder ben ik erg benieuwd of de tot nu toe geldende kwantumkorting van Interpay ook in de nieuwe situatie wordt doorberekend aan de winkeliers.....