Monday, September 30, 2002

Veldslagen bij de ECB over het betalingsverkeer..

In het FD van zaterdag een interview met Dr. Duisenberg. Daarin de vraag of hij bij de ECB ook veldslagen moet voeren. Zijn antwoord:

O ja. Regelmatig. Maar daar weet de buitenwereld niets van. Maar nooit over het monetaire beleid. Wel over allerlei bestuurlijke en administratieve zaken. Zoals het streven om te komen tot één betalingssysteem voor alle lidstaten. Dan spelen nog steeds de nationale belangen. Dat zijn hele knokpartijen. Maar we komen er wel uit.Waar doelde hij op? Op het topgirale betaalsysteem TARGET. Op dit moment zijn er bij alle centrale banken eigen systemen, die een koppeling hebben en daarmee internationale betalingen mogelijk maken. Naast die koppeling hebben de lokale systemen ook tal van eigen functionaliteiten die nuttig/bruikbaar zijn voor de financiële markten in zo'n land. De veldslag bij ECB van vorige week betrof de vraag of er nu een nieuw alomvattend Europees systeem gemaakt moet worden of niet. En of dan de lokale systemen nog moeten blijven bestaan of niet.Het antwoord van dit moment lijkt mij persoonlijk in de cijfers van de ECB zelf besloten te liggen:

Op de website van de ECB staat dat in aantallen 77 % (200.000 betalingen per dag) en in waarde 62 % (800 miljard) van het topgirale transactieverkeer lokaal is. Dus ook in dit internationale Europa overweegt het nationale karakter.Ik ben benieuwd of men bij de ECB vorige week tot dezelfde conclusie is gekomen.

Tuesday, September 24, 2002

Vodafone bouwt mobiele betaalschil rond credit-card betaling

aldus Planet Multimedia. Een beetje eng is het wel.

Op verzoek van de klant verstuurt Vodafone de creditcardgegevens naar de ontvanger/winkelier. Dat scheelt de koper veel werk. Er hoeft alleen nog maar een ultrageheim wachtwoord gebruikt te worden.Dat moet dan wel heel erg ultrageheim blijven, anders zitten we zo weer met een nieuwe vorm van credit-card fraude in ons maag.Actie tegen on-line incasso..

Het kon ook niet veel langer duren. Menige aanbieder van diensten verwerkt inmiddels incasso's die van webhandelingen afkomstig zijn (en dus geen handtekening hebben). Vaak gaat het goed, maar soms ook niet. Planet Multimedia bericht dat de Consumentenbond daarom een actie start om consumenten tot voorzichtigheid te manen. Als onderdeel van die actie kan de klant nu een 'rode kaart' sturen via het Internet.Een lovend initiatief. De tips van de Consumentenbond zijn:

-Voorzichtig zijn met machtigingen, enkel schriftelijk met handtekening;

-Onterechte incassoprocedure bij bank aankaarten;

-Dan direct toekomstige incasseringen van het bedrijf blokkeren;

-Bankafschriften goed controlerenOverigens. De term 'rode kaart' van de Consumentenbond staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Een echte rode kaart aan een bedrijf dat eerder door een klant gemachtigd is om betalingen te incasseren kan namelijk niet via Internet verstuurd worden, net zo min als de machtiging zelf. De handtekening blijft ook voor de echte rode kaart nog een vormvereiste. De actie van de bond heeft dus vooral een belangrijke signaalwerking.Gezien bij het beursnieuws van ABN AMRO

VODAFONE en T-MOBILE INTERNATIONAL, dochter van DEUTSCHE TELEKOM, willen graag van hun betalingssysteem voor mobiele telefonie de internationale standaard maken. Verschillende telefoonbedrijven, waaronder het Spaanse TELEFONICA hebben daar wel interesse in.Een boeiend gerucht.Remedies bij concentratie; consultatiedocument NMa

De NMa heeft een nieuw consultatiedocument uitgebracht dat aangeeft hoe men voornemens is om te gaan met het concentratietoezicht. Commentaar kan tot 1 november 2002 worden ingediend.Fusie Crest en Euroclear mag en is rond ...

Even een kleine uitstap naar de effectenwereld (omdat betalen en effecten toch sterk verbonden zijn). Uit het FD van vanochtend:

De effectenafwikkelaars Crest en Euroclear hebben hun fusie geëffectueerd, zo hebben beide partijen maandag laten weten. Vorige week kreeg de fusie het groene licht van de Britse mededingingsautoriteiten. De twee instituten maakten begin juli bekend te willen fuseren. Daarmee ontstaat de grootste 'settlement'-organisatie in Europa voor aandelen en vastrentende waarden, met een gecombineerde omzet van euro 954 mln. Nummer twee is Clearstream, een volle dochter van Deutsche Börse. Volgens Pierre Francotte, de ceo van Euroclear Bank, is er reeds begonnen met de integratie van de twee organisaties. Dit zou moeten leiden tot één afwikkelingssysteem voor 2005.We zien, kortom, een sterke Europese consolidatie. De effectenmarkt kan gezien worden als een markt waar wél in Europees verband echte volumes bestaan en is daarmee een mooie benchmark voor de Europese betaalmarkt (waar die volume's er niet zijn).Monday, September 23, 2002

Cashless society nog ver weg?

Vorige week heeft directeur Koning van De Nederlandsche Bank NV een speech gehouden met de titel:‘Het Nederlands retailbetalingsverkeer: wet van de remmende voorsprong?’. Een lezenswaardig betoog met saillante passages.Een indicator voor de mate van elektronisering is het aandeel van schriftelijke opdrachten in het totale aantal girale betalingen. Deze ‘papierquote’ daalt dit jaar naar 10%, terwijl die tien jaar geleden nog 50% bedroeg.

Ofwel: er zijn behoorlijke efficiency-winsten geboekt de afgelopen jaren...Men hoort wel beweren dat de concurrentie wordt belemmerd omdat het omslachtig is van bank te veranderen doordat klanten hun rekeningnummer niet kunnen meenemen. Dit vereist juist meer infrastructurele samenwerking en standaardisatie in rekening- en controlesystematiek. Voordat hiertoe druk op de markt wordt gezet, lijkt me een zorgvuldige kosten-batenanalyse geboden.

Ofwel: nummerportabiliteit wordt vermoedelijk veel te duur...Consumenten daarentegen hebben nog vaak het idee dat betalingsverkeer hen niets kost. Zij zijn niet gewend om voor elke transactie te betalen. Banken berekenen weliswaar vaste bedragen voor bankpas, creditcard of telebankieren, maar die zijn onafhankelijk van het gebruik. Ook zijn er indirecte kosten in de vorm van gederfde rente-inkomsten die een gevolg zijn van een lage of geen rentevergoeding op de betaalrekening. Omdat die kosten onzichtbaar zijn, is het betalingsverkeer slechts optisch gratis. De Nederlandsche Bank is voorstander van een meer transparante tariefstructuur, door transacties te tariferen in combinatie met bijvoorbeeld hogere rentevergoeding. In de mate waarin die tarieven corresponderen met de kostprijs van de betaaldienst, kan bovendien meer sturing plaatsvinden naar een nog efficiënter gebruik.

Ofwel: banken moeten nog meer tarieven invoeren voor efficienter betalingsverkeer.Bij deze laatste passage een extra opmerking. Kijkend naar de veelheid van tarieven in betalingsverkeer valt me op dat één produkt nog steeds echt gratis is voor de consument en dat is contant geld. Wijziging van bestaande tariefstructuren in giraal betalingsverkeer heeft daarom veel minder effect op de maatschappelijke efficiency dan het invoeren van kostprijsgebaseerde tarieven voor chartaal betalingsverkeer. Over tarieven voor contant geld wordt in de speech echter niet gesproken. Wel wordt de verwachting uitgesproken dat er nog lang geen cashless society komt....Tja, zolang contant geld gratis blijft komt die cashless society er inderdaad nog lang niet. Tegen een gesponsord product is het lastig concurreren.E-commerce nog in de kinderschoenen

In de beginjaren van E-commerce was alom de gedachte dat het gebrek aan betaalmogelijkheden maakte dat er zo weinig e-commerce was. Dat het aan de inrichting van de website zelf zou kunnen liggen mocht je toen niet zeggen. Nu wel, en zo meldt Automatiseringsgids de resultaten van een onderzoek van Cap Gemini Ernst en Young.Bij de meeste bedrijven gaat het op het gebied van e-commerce nog tamelijk amateuristisch toe. Bij de door Gemini Ernst & Young (CGE&Y) uitgevoerde evaluatie van ruim twaalfhonderd sites in de marktsegmenten consumentenproducten, retail/wholesale en distributie kwam een groot aantal uit de bus als nodeloos traag, onhelder, niet actueel of weinig interactief.Meer in het bijzonder:

- 30 % van de sites reageert niet op mail,

- 43 % van de sites werkt met mailto-functie van de PC zelf (als die niet instaat kun je niet mailen) en 57 % met een eigen invulscherm,

- 42 % van de sites toont aanbiedingen waarvan de looptijd verstreken is, collecties van een vorig seizoen of verouderd nieuws,

- 22 % van de sites laadt binnen de psychologische acceptatiegrens van 20 seconden (56K-modem),

- 30 % van de sites laat de navigatiestructuur te wensen over,

- 50 % van de sites biedt een sitemap (inhoudsopgave) van gemiddelde tot hoge kwaliteit.Dat kan nog een stuk beter dus....

Consultatie over de rol van centrale banken

Op de website van DNB wordt aangekondigd dat geïnteresseerden mee mogen denken over de beleidskwesties voor centrale banken in het retail betalingsverkeer:

In het rapport ´Policy Issues for central banks in retail payments´ analyseert een werkgroep van betalingsverkeerexperts van de G10 centrale banken en Australië belangrijke trendmatige ontwikkelingen in het retailbetalingsverkeer en gaat zij in op de vraag hoe centrale banken en andere instanties met verantwoordelijkheden op het gebied van betalingsverkeer op deze ontwikkelingen zouden moeten reageren. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd uiterlijk 13 december 2002 hun visie op het rapport te geven.Er zijn drie documenten te downloaden:

- de Nederlandse toelichting,

- de toelichting van de internationale werkgroep zelf,

- de tekst van het consultatiedocument.Lezers hebben tot een week na Sinterklaas voor de reactie. Het hoeft niet te rijmen.Meer debit dan credit in de VS..

E-payment news maakt cijfers van VISA USA bekend. Er zijn in de VS tweemaal zoveel credit-cards uitgegeven als debit-cards. Maar.... er worden met die debit-card meer transacties gedaan dan met de credit-card. In het eerste half jaar waren dat 3,04 miljard debit-transacties ten opzichte van 2,96 miljard credit card transacties.Friday, September 20, 2002

Parkeerbetalen met i-mode

Op Bellen.com wordt in de nieuwsbrief uitgeweid over parkeerbetalen met i-mode:

De dienstverlening via i-mode, het mobiele internet van KPN, wordt uitgebreid met een betaalservice voor parkeren. De dienst is opgezet in samenwerking met Parkline, dat al langer een vergelijkbare dienst bood via mobiele telefoon. De abonnee krijgt de Mobiel Parkeerkaart thuisgestuurd, die hij onder de voorruit moet leggen. De op de kaart leesbare code koppelt hem aan zijn account in de database van Parkline. Bij het parkeren toetst de gebruiker het nummer van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat in op zijn i-modetoestel. Bij vertrek meldt hij zich op dezelfde wijze af. Het systeem van Parkline verrekent vervolgens de gemaakte kosten via de telefoonrekening. Op een persoonlijke webpagina kan de gebruiker zijn kosten in de gaten houden, en er is ook een attenderingsservice die waarschuwt wanneer de kosten voorbij een bepaald niveau gaan. Het systeem werkt inmiddels in Rotterdam, Delft, Den Haag, Scheveningen, Haarlem, Deventer en Groningen. Het is de bedoeling het aantal steden in de loop van dit jaar nog uit te breiden. De gebruiker betaalt bij inschrijving eenmalig 6 euro, en vervolgens 20 eurocent per keer dat hij het systeem gebruikt.Thursday, September 19, 2002

Incidentjournalistiek ..... (the saga continues...)

Het was weer raak vanavond. Op SBS 6 werd gesuggereerd alsof half Nederland het slachtoffer zou zijn van nieuwe pasfraudes in het betalingsverkeer. Er had vanochtend in de krant gestaan dat er duizend passen in de post achterover gedrukt waren en waren misbruikt in Parijse winkels (waar je kunt pinnen door je handtekening te zetten). Uiteindelijk bleken dat er 40 te zijn en was het probleem ontstaan bij één Rabobank die de passen niet liet ophalen maar per post had gestuurd.Wat is de situatie in Nederland? Elke bank heeft zo zijn eigen systeem om kaarten te verzenden. Met eigen controle's en aankondigingen enzovoorts. Het team van SBS 6 doet echter niet de moeite om dat te onderzoeken en blaast de 40 slachtoffers van één Rabobank op tot een nationale ramp. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet vervelend is, die hele fraude, maar ik vraag me wel af of het journalistiek verantwoord is om je zo slecht voor te bereiden. Wat doet Rabo? Elk kantoor kiest zijn eigen methode. Wat doet Postbank? Per post sturen met een controle briefje achteraf. En zo had men zich bij SBS 6 beter kunnen voorbereiden.Maar nee hoor, dan zou de pasfraude geen interessant item meer zijn dus men interviewt Hein Blocks van de NVB, zonder echt te willen luisteren. Netto conclusie; Ton van Royen en Pieter R de Vries begrijpen niet dat per bank een afweging van kosten, baten, gemak en uitreikprocedure wordt gemaakt. Al niet luisterend houden ze er vooral geen veilig gevoel aan over. En vervolgens doet Kay van der Linden de suggestie om het op de Amerikaanse manier te doen (aankondigingsbrief en activeren). Tja, terwijl dat soort varianten nu al in Nederland bestaat.Al met al krijg ik zelf ook geen prettig gevoel bij de uitzending. Maar niet zozeer vanwege de 'fraude'. Meer vanwege het gegeven dat de kritische grens voor nieuwswaardigheid bij Stem van Nederland nu al bij 40 slachtoffers ligt. Let wel, het is te prijzen aan SBS 6 dat de expliciete sex op de buis al aanzienlijk verminderd is. Het zou helemaal te loven zijn als ze voortaan ook dit soort journalistieke vluggertjes gewoon achter de schermen houden.

Bibit wint prijs voor snelste omzetgroei (1999-2001)

De Telegraaf meldt:

Bibit Global Payment Services, aanbieder van betalingssystemen, is met een omzetgroei van 3991 procent over de periode 1999-2001 uitgeroepen tot het snelst groeiende technologiebedrijf van Nederland.Felicitaties zijn op hun plaats uiteraard. Maar ook wat verder rekenwerk. De criteria voor deelname waren: is de omzet in 1999 minimaal 50.000 euro, staat het hoofdkantoor in Nederland en bestaat het bedrijf minimaal drie jaar? Even aannemend dat Bibit aan het minimum-criterium voldoet, dan is hun omzet in 2001 dus tenminste 2 miljoen euro geweest.De hele lijst van deelnemers enzo is te zien op www.fast50.nl.Afkijkpogingen en pasdiefstal...

.. worden nu ook in Brabant gewaagd aldus Planet Multimedia.

De stand van zaken m.b.t. het toezicht...

... wordt beschreven in deze notitie van het Ministerie van Financiën. Het komt erop neer dat per dit moment een aantal taken van DNB naar de Autoriteit Financiële Markten is overgedragen. En in Europees verband wordt nagedacht over de verdere toekomst (een Europese toezichthouder....?).Het gaat goed met het chippen..

.. zo blijkt uit het kwartaalbericht september 2002 van DNB. Nu je op tal van plekken bijvoorbeeld voor het parkeren de chip wel móet gebruiken lopen de transactieaantallen snel op. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 45 miljoen transacties uitgevoerd, tegen 17 miljoen vorig jaar. Een vergelijking met het pinnen leert dat chippen nu langzamer groeit dan pinnen destijds. Maar DNB heeft goede hoop voor de toekomst.Ook opgenomen is informatie over gevoelsinflatie en het effect van de invoering van de euro op prijzen (0,6 %). En last but not least: een artikel over de rol van DNB in het Europees Stelsel van Centrale Banken en als Nederlandse actor. Met als eindconclusie:

Zelfs in een volledige politieke unie zal de regionale identiteit een belangrijk aspect blijven.Geschiedenis,cultuur en vooral taal zijn fundamentele identiteitsbepalende factoren.Deze factoren zullen nog generaties lang een rol spelen. Instellingen staan meestal niet los van deze identiteitsgevoelens en overleven ze mogelijk zelfs. NCB ’s zullen daarom waarschijnlijk nog een lange tijd blijven bestaan, zij het in een andere vorm.Andere vorm? Gaat de herbouw van het Paleis voor de Volksvlijt aan het Frederiksplein dan toch door?Tuesday, September 17, 2002

Weer gedoe rond Paypal

Net nu Paypal bijna in de moederschoot terug bij eBay is, krijgt ze nog het nodige te verwerken. Sommige aandeelhouders vinden de overnameprijs te laag. En First USA Bank vindt dat Paypal een patent van hen geschonden heeft (zijn ze ook lekker snel mee om dat te ontdekken overigens..). Zie verder het artikel bij Yahoo.Monday, September 16, 2002

Belgen doen ons na?

Ook België wordt nu getroffen door pinpasfraude, aldus Planet Multimedia.Succesvolle overgang op de euro...

De jeugd denkt al volledig in euro's zo blijkt uit recent veldwerk. Ik had het genoegen vorige week tijdens het opstaan wat tijd door te mogen brengen met mijn dierbare neefje en nichtje. Die waren in de fase van bekeuringen uitdelen (dat er niet gedoogd mag worden is kennelijk nu ook tot hen doorgedrongen...)

Dat is dan honderd euro bekeuring! Nee, geen honderd, honderd miljoen euro bekeuring!Afijn, die euro-overgang mogen we als succesvol beschouwen.Euro-schandpaal

In navolging van Business Nieuws Radio even de volgende meldingen:

- één koffie en één biertje, achter Paleis op de Dam genuttigd: 5 (lees VIJF) euro !

- één flesje spa blauw (halve liter) aan het strand tussen Bloemendaal en IJmuiden: 2 euro 25 !!Het zal wel de wet van vraag en aanbod zijn of zo.A- en B-formulieren verdwijnen..

Omwille van het kunnen voeren van monetair beleid is het al sinds jaar en dag zo dat bij betaaltransacties naar en van het buitenland die enige omvang hebben, een A- of B-formulier van DNB ingevuld moet worden. Zodoende is duidelijk wat de kapitaal, goederen en dienstenstromen zijn en kan DNB een soort nationaal kasboek opstellen. Netto effect is wel dat het internationaal betalingsverkeer arbeidsintensief is door de extra formulierverplichting.Nu we allemaal in euro's betalen en de economie veel internationaler wordt, is door de Europese centrale banken besloten om het anders te doen. Niet meer wordt elke transactie geregistreerd, maar met een soort van 20/80 regel worden alleen de belangrijkste organisaties betrokken bij de informatieverzameling. Op grond van die gegevens wordt een totaalschatting gemaakt van relevante macro-economische grootheden. DNB doet hierbij de financiële kant van transacties, het Centraal Bureau voor de Statistiek de goederen en dienstenkant.Het nieuwe systeem gaat op 1 april 2003 in en wordt vanochtend besproken in het FD. Kleine bedrijven verliezen administratieve last, grote krijgen een zwaardere rapportageverplichting. Maar de betaaltransacties kunnen nu mogelijk wel sneller en goedkoper worden uitgevoerd (en dat past binnen de wensen van de Europese Commissie).CLS van start..

Vorige week is de CLS-bank van start gegaan. Dat is een betaalinstituut vergelijkbaar met Interpay, maar dan op wereldwijd niveau ingericht. CLS (dat staat voor Continous Linked Settlement) beoogt de internationale valutatransaties door gebruikmaking van elektronische aanlevering en doorvoer van informatie snel af te wikkelen. Het effect is daarmee dat deelnemers niet meer 3 dagen geld in de internationale valutapijplijn hebben zitten, maar minder. En dat bespaart veel geld. Ook het netteren of de 'netting', het wegstrepen van betaalverplichtingen over en weer bespaart het nodige.Het FD meldt:

ABN Amro is één van de eerste banken die van CLS gebruikmaakt. Jörg Pinkernell, hoofd CLS product management is tevreden: 'Wij handelden donderdag de eerste 69 transacties via CLS af . Dat is geen groot aantal, maar je ziet dat het werkt.' Een aanvullend voordeel is dat CLS ook 'netting' doet. CLS berekent het saldo van de koop- en verkooptransacties. Pinkernell: 'Aan de dollarkant van de 69 transacties ging $ 1,2 mrd om. Door netting en liquiditeitsmanagement hoeft maar $ 15 mln te worden overgemaakt.'In principe is hiermee een belangrijke stap gezet naar het elimineren van het zogeheten Herstatt risico. Herstatt was een Duitse bank die in 1974 van internationale banken de betalingen in D-marken al had binnengekregen op haar rekening bij de Duitse centrale bank. Vanwege de tijdsverschillen tussen Europa en Amerika moest zij zelf nog betalingen doen in dollars op de rekening van banken in New York. En die dollars zijn nooit betaald, omdat Herstatt in de tussentijd failliet verklaard werd. Reden genoeg voor centrale banken om bezorgd te worden over internationaal betalingsverkeer en maatregelen te nemen om deze problematiek op te lossen.Nu ligt het in de huidige markteconomie niet voor de hand dat centrale banken zelf een nieuwe interpay gaan oprichten, maar door daar toch mee te dreigen hebben ze de commerciële banken aangemoedigd om vaart te maken met de CLS bank.Waarvan akte.Thursday, September 12, 2002

Internet-bankieren...

.. bloeit, maar de cijfers lijken me niet altijd betrouwbaar. Rabo heeft 1,1 miljoen mensen die on-line bankieren. Dat kan ik me voorstellen. SNS Bank heeft 2 miljoen klanten. Lijkt me toch wat sterker. De publicatie is het gevolg van perspublicatie IDC, waarin verwacht wordt dat we van 3,7 naar 4,7 on-line bankiers gaan.NIPO zat een tijdje terug nog op 2 miljoen gebruikers, de helft electronic banking en de helft Internetbankieren (en 250.000 overlap). Hmm. Het begint me te duizelen, misschien moet ik toch zelf eens een persoonlijke telling gaan doen en die extrapoleren....Mobiel bankieren..

.. groeit gestaag en langzaam. E-merce meldt dat 40 % van de Postbank-O2 telefoons ook feitelijk gebruikt wordt.Postbank onderzocht de redenen om geen gebruik te maken van M-bankieren en constateerde dat mensen vasthouden aan de gewoonten rond het regelen van financiële zaken, een groep afnemers van de telefoon bleek ook "geen behoefte te hebben aan een dienst als m-bankieren", aldus de woordvoerster. Deze mensen gebruiken het toestel alleen om te bellen. Degenen die wel gebruik maken van m-bankieren doen dit overwegend om geld over te maken of het beltegoed op te waarderen.
Overigens kun je heel sneaky nu ook bij ABN AMRO met je mobiele telefoon aan de slag. Je kunt met E.dentifier, pinpas en mobiele telefoon met WAP je betalingen gaan regelen. Gevoelsmatig zeg ik dat dat enorm gepruts wordt. Ik heb dan drie dingen in mijn hand en twee kleine interfaces. Plus nog een papiertje om mijn betaling of bestelling van effecten op te noteren. Maar goed, ABN AMRO is er mooi wel. En waarschuwt ook dat men genuanceerd naar het thema veiligheid moet kijken.Leuk is dat verschil in benadering tussen Postbank en andere banken. Postbank heeft de mobiel/telefoon primair gezet en laat de chip en e-dentifiers/digipassen vooralsnog links liggen. Dat lijkt me zo op het eerste gezicht in elk geval goedkoper. Eens kijken of dat in de verre toekomst de beste keuze zal zijn geweest...

Thuiswinkelcijfers over webwinkelen

NRC Handelsblad meldt:

De Nederlandse internetwinkels hebben in de eerste helft van 2002 hun gezamenlijke omzet met 86% zien stijgen tot 445 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van branchevereniging Thuiswinkel.org. Ten opzichte van 2001 is het aantal mensen dat elektronisch aankopen doet met 2% gestegen. Het gemiddelde bedrag dat de consument online besteedt groeide van 158 naar 198 euro. De populairste producten die op het internet worden aangeschaft zijn boeken (29%), gevolgd door cd`s (23%), kleding (17%), reizen (17%), computerapparatuur (10%), software (9%), video en dvd`s (4%), elektronica (4%), eten en drinken (4%), theater- en concertkaarten (4%), meubelen (3%) en `overig` (28%). De best bezochte webwinkel van Nederland is Wehkamp. Daarna volgen Bol, Neckermann, Kijkshop, ECI, Bruna, Otto, Conrad, Boek en Plaat en Christine le Duc.Heinsbroek wil af van juk van Financiën..

.. aldus bleek in het FD van vanochtend. Financiën rapporteert de Tweede Kamer ondertussen meer waarheidsgetrouw dat de invoering van de euro tot de nodige prijsstijging heeft geleid.Over Financiën gesproken, wat is er met Zalm gebeurd. Op vakantie gegaan? Toch gaan vissen?To OBI or not to OBI

.. that's the question. OBI is Open Buying Specification en een mogelijk bruikbaar protocol voor betalen en kopen. Anders Rundgren heeft hier wat uitleg en hier een demo.De Euro-schandpaal..

.. wordt bij Business Nieuws Radio gedurende 2 weken veel gebeld. Iedereen kan inbellen en BNR gaat eens luisteren wat de partijen aan de schandpaal te melden hebben. De klachten van vanochtend:

- groenteman op veluwe verkoopt 5 bananen voor 2 euro 50; maakte weegfoutje, gaf na protest en herweging 1 euro terug,

- doosje om je medicijnen in te doen kostte eerst 1 gulden, na de invoering van de euro 1 euro,

- avondkaart parkeren in Amsterdam Zuid steeg van fl 7,50 naar € 11,50.

Wednesday, September 11, 2002

Siemens en PBS actief in de mobiele hoek..

Begin oktober wordt in Denemarken de Siemens Parking Solution gelanceerd. Eerst een test, daarna verder uitrollen, zoals in betalingsverkeerkringen gebruikelijk is. Benodigd: mobiele telefoon, Eurocard/Mastercard. Na aanmelding krijg je een barcode die je op de ruit moet plakken. Bij het parkeren even bellen naar voice response systeem om te betalen. En 10 minuten voor je tijd verstrijkt wordt je eraan herinnerd. Kun je bijbetalen....Zie verder deze link.Interpay Principal Member van Mobiele Payment Forum

Uit de nieuwsbrief:

Sinds kort neemt Interpay Nederland als 'principal member' deel aan het Mobile Payment Forum(MPF). Dankzij dit lidmaatschap zit Interpay bovenop de nieuwste, internationale ontwikkelingen op m-commerce-gebied. Het MPF is een wereldwijde organisatie, waarin deelnemers uit alle betrokken branches samenwerken aan de ontwikkeling van een kader voor gestandaardiseerde, veilige en geauthenticeerde m-commerce en de voltooiing van veilige en betrouwbare transacties. Het MPF is in 2001 opgericht door de credit card-maatschappijen MasterCard International, American Express, Visa International en JCB Co. Ltd.Doelstellingen zijn:

* uitbreiding van de internationale markt voor m-commerce;

* vereenvoudiging van het betaalproces voor de consument;

* samenwerking aan toekomstige ontwikkelingen voor m-commerce.Stemrecht

Interpay heeft als principal member stemrecht in het MPF en kan dus direct invloed uitoefenen op de beslissingen van het forum. Deelname en stemrecht zijn van groot belang voor de aansluiting van Nederland op de wereldwijde ontwikkelingen en standaarden. Hierdoor zullen ook Nederlandse ondernemers en consumenten kunnen profiteren van producten voor mobiel betalen die voldoen aan wereldwijd gebruikte standaarden en aan de internationaal beste technologie.
Boeiende situatie. Interpay zal zeker niet zelfstandig een produkt mogen voeren. Maar mag wel namens de Nederlandse banken op het vinkentouw zitten. Ik ben benieuwd of de banken binnenkort zelf doorkomen met een mobiel betaalprodukt. Of zouden ze nog even de chip-wonden aan het likken zijn en wachten ze gewoon af tot de markt heeft uitgemaakt waar het heengaat...?

Interpay stopt met de ICK-kassa...

aldus de tekst in hun nieuwsbrief:

Met ingang van september 2002 biedt Interpay niet langer de Internet Centrale Kassa (ICK) aan voor het verwerken van internettransacties. Internetwinkeliers die toch gebruik willen maken van een dergelijke dienst, kunnen voortaan terecht bij een bank of Payment Service Provider (PSP). De bestaande houders van een ICK-huurovereenkomst zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

....

Interpay is in 2000 met deze dienst begonnen in het kader van de ontwikkeling van een infrastructuur voor veilige internetbetalingen. Na

twee jaar heeft Interpay echter besloten met deze dienst te stoppen. De kennis en ervaring die Interpay met de ICK heeft opgedaan, is overgedragen aan een aantal banken die nu in samenwerking deze dienst verder ontwikkelen. De banken die nu een kassa-systeem aanbieden zijn Rabobank,

ING Bank met Twyp en binnenkort ook ABN AMRO Bank. Daarnaast kunnen online ondernemers terecht bij Payment Service Providers zoals Ogone, Triple Deal en Bibit.
Conclusie?

De markt voor PSP's consolideert verder. OTS failliet, Bibit break-even, Interpay stopt. Dat zal nog wel even doorgaan. Voor BNG, met de net ontwikkelde eigen kassa, is het wel wat sneu natuurlijk. Wellicht dat ze erop rekenden altijd nog bij Interpay aan te kunnen kloppen in geval van technische nood. Ook voor Interpay is het natuurlijk geen topnieuws. In de serie van zelfstandig aan te bieden produkten aan de markt (I-pay, maar in een verder verleden ook produkten uit de hoek van Informatiediensten...), is er wéér ééntje toegevoegd die de nek is omgedraaid. Een duidelijke indicatie voor een patroon waarin Interpay geen zelfstandig beleid voert, maar zich dient te schikken naar de wens van de aandeelhouders.Overigens is er een doekje voor het bloeden. Interpay is Principal Member geworden van het Mobile Payment Forum. Zie de volgende posting.UPDATE: 16 SEPTEMBER:

Dienstverlening blijft bestaan; alleen niet meer zelfstandig aan de markt aangeboden

Interpay berichtte naar aanleiding van dit bericht dat niet zozeer de infrastructurele dienstverlening met betrekking tot internetkassa's is gestopt, maar wel de directe verkoop aan derden van de inmiddels op UCAF gebaseerde internetkassadienstverlening. Banken zijn dus verantwoordelijk voor de verkoop en de inhoud van de door hen bij Interpay afgenomen internetkassadienstverlening. Banken voorzien deze dienst van uitgebreide branding.Monday, September 09, 2002

Incassotarieven gaan omlaag..

De NMa heeft deze zomer een besluit genomen i.v.m. de ontheffingsaanvraag van banken m.b.t. gemeenschappelijke incassoprocedure. Als onderdeel van de discussie en het onderhandelen met NMa zijn wat aanpassingen in de afspraken gemaakt en hebben de banken toegezegd dat het onderlinge verrekentarief met een percentage van x % (vertrouwelijk) omlaag zal gaan. Goed nieuws dus voor de zakelijke gebruikers. Het tarief voor incasso's gaat tussen nu en een half jaar omlaag (immers, als dat niet zo zou zijn, zou duidelijk zijn dat banken het verschil in hun zak steken..). Ik gok op 5 eurocent. Een mooi rond bedrag, en nog steeds één guldencent meer dan het oude verrekeningstarief.De Nederlandse Vereniging van Banken

.. heeft een nieuwe lay-out/website.Saturday, September 07, 2002

Driek de Gadgetfriek...

.. neemt de credit-card als maatstaf. Hij schrijft:Onthou bij de aanschaf van gadgets: ze zijn ALTIJD GOED als ze

1. zo dun en klein zijn als een creditcard of

2. worden gebruikt door de mannen van de SAS (of de NASA, maar de SAS is beter)
Zie verder deze credit-card zaklantaarn op de website van Driek.Wednesday, September 04, 2002

MOB... de naam zegt het al ?

Het Ministerie van Financien maakt zojuist bekend dat er een periodiek overleg (de zgn. MOB) opgezet wordt tussen vragers en aanbieders van betaaldiensten over de maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Het is een vervolg op de Werkgroep Wellink; en die was weer het gevolg van uitbundige kritiek van retailers in de Euro-voorbereidingsgroepen over de manier waarop banken hen behandelden bij de euro-invoering.Het boeiende is dat er al jaren een forum was om over maatschappelijke consequenties te praten. Dit heette de Werkgroep Efficiency Betalingsverkeer en DNB fungeerde hierin als secretaris. Maar kennelijk was DNB niet helemaal tevreden met die rol en wenstte ze ook de onafhankelijke voorzittersrol op zich te nemen. Dus wat concludeerde DNB in het rapport Wellink (aldus Financiën)?

Een van de conclusies van DNB is dat de werking van de betaalmarkt, als een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de economie, kan worden verbeterd door periodiek overleg tussen vragers en aanbieders van betaaldiensten over de maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in het betalingsverkeer.Wie het nog snapt mag het zeggen. Het overleg was er al in de vorm van de WEB. Maar dat wordt kennelijk stilzwijgend opgeheven om met een nieuwe naam en wat extra deelnemers (ouderenbonden) verder te gaan. En wat gaan ze doen:

Het MOB moet voorzien in een maatschappelijk efficiënte inrichting van het betalingsverkeer. Het MOB kan de minister van Financiën gevraagd en ongevraagd informeren over maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer. Eenmaal per jaar zal het MOB een rapportage uitbrengen aan de minister die dit zal doorsturen naar de Tweede Kamer. Begin 2004 volgt een evaluatie van het MOB door het ministerie van Financiën. Hoogervorst heeft aan de Nederlandsche Bank gevraagd het MOB voor te zitten en nader vorm te geven. De ministeries van Financiën en Economische Zaken zullen als waarnemers deelnemen.Laat ik alvast de evaluatie ter hand nemen (je kunt niet vroeg genoeg beginnen immers). De MOB is een mooie stoplap. Voor Ministeries om richting politiek te vertellen dat ze ergens mee bezig zijn en allerlei politieke issues op de agenda staan van maatschappelijke partijen. Voor banken om richting de vragers op de betaalmarkt de indruk te wekken dat er overleg is over toekomstige ontwikkelingen (terwijl de vragers zich koest moeten houden en zeker niet naar de NMa moeten gaan).Of retailers, ouderenbonden en consumenten er wat aan hebben is dus nog maar zeer de vraag. Sterker nog, ik voorspel dat we binnen een jaar dikke extra tarieven in het betalingsverkeer zullen kunnen tegenkomen. Die worden keurig netjes aangekondigd in de MOB, maar echt niet om ze ter discussie te stellen. Het eveneens uit het Werkgroep Wellink voortvloeiende kosten-onderzoek naar betaalmiddelen wordt op listige wijze gebruikt om de tarieven in te voeren.Waarmee de cirkel rond zou zijn. Want 10 jaar geleden ging het in hoofdlijnen hetzelfde. Er kwam op instigatie van het Ministerie van Financien een werkgroep om de intentieverklaring efficiency betalingsverkeer te evalueren en voilà, daar vlogen de tarieven de klant om de oren. Gezien het verband tussen het bestaan van zo'n groep en tarifering in het betalingsverkeer lijkt MOB mij dan ook meer een afkorting van:

- Mega Operatie Betaaltarieven, of

- Magische Ophogingen Betaaltarief.We zullen zien.Passport los van de wallet..

.. aldus meldt Planet Multimedia. Betaalmogelijkeid (de Wallet) en identificatie/authenticatie (Passport) worden gescheiden verder ontwikkeld. De Automatiseringsgids pikt hetzelfde nieuws ook op, en benadrukt dat consumenten meer zeggenschap krijgen over wat opgeslagen wordt. Zie ook news.com.News.com meldt:

People can start signing up for e-wallets Tuesday. Microsoft expects the first retailers to go live with the service in the next few weeks. Microsoft said it has signed up a number of retailers including Kmart, The Sports Authority, FogDog Sports, OfficeMax, RitzCamera.com, Blue Nile and Nordstrom.Efforts to launch e-wallet services have been met with mixed success. Both AOL and Yahoo offer online wallets. Amazon.com's "one-click" service, which stores billing and shipping information on Amazon and some of its partners' sites, has the potential to be used as an e-wallet.
Monday, September 02, 2002

Een bank is geen vliegveld...

Tja, dat haalt je de koekoek zult u zeggen. Maar toch. Enige jaren geleden, toen we nog een aandelen-zeepbel hadden, in de Internet-olie zaten enzo, dachten we dat management een universele vaardigheid was. Dus wie Schiphol kan runnen, kan ook een bank draaiend houden. Aldus werd Hans Smits ingevlogen als topman van de Rabo.Zeer tot ontstentenis van de hardstuderende Rabo-medewerkers. Haal je alle vakdiploma's die er zijn om vervolgens bestuurd te worden door iemand die denkt dat de balans van de organisatie iets te maken heeft met spanwijdte en vliegsnelheid... Ook DNB was bezorgd en gaf hem de opdracht toch nog een paar cursussen te doen alvorens aan het werk te gaan.Afgelopen week was bij de presentatie van de jaarcijfers al te zien dat het niet lekker ging. Hier stond niet een bankman die opstaat en slapengaat met actief- en passiefzijde. Hier stond iemand die het moeilijk had zijn balans te bewaren. Bijna net zo genant als Kalff enige jaren geleden (die kende dan wel zijn balans, maar wist op zijn beurt geen appel van een banaan te onderscheiden).Tja, en nu is de vogel gevlogen. Hij heeft zijn congé gekregen, zo bleek vanmiddag. De website meldt:

Aanleiding voor zijn besluit zijn verschillen van opvatting over het management van Rabobank Nederland, waardoor hem - naar zijn mening - het werken aan uitvoering van de overeengekomen strategie te zeer wordt bemoeilijkt. In een interne toelichting op zijn besluit laat Smits er geen misverstand over bestaan dat hij zijn karwei graag had afgemaakt.Tja, de gebruikelijke mist. Ik denk dat het komt omdat hij niet wil snappen dat een bank geen vliegveld is en dat je je als nieuweling wel een beetje moet aanpassen. Of, zoals ze dat dan zo mooi bij de Rabo formuleren:

.... Op die basis zet de Raad zich met voortvarendheid aan invulling van de vacatures binnen de Raad van Bestuur. Hierbij zullen het bancaire aspect en de coöperatieve herkenbaarheid zwaar wegen.Mooi, dan kunnen we nu weer gewoon een oude getrouwe van binnen de organisatie aan het roer zien verschijnen. Mannen van het kaliber Lardinois, Burghouts; kent u ze nog?Of zou het vertrek van Hans Smits misschien gewoon een doorstart zijn.......Sunday, September 01, 2002

BNG en gemeentes gaan betalen/ontvangen op het web.. .. als dat maar goed gaat ! !

.. aldus de Automatiseringsgids. In feite wordt de Internetkassa van gezamenlijke banken nu ook aangeboden aan BNG klanten.Burgers kunnen met BIK online betalen met creditcards, een eenmalige machtiging of een internetbetaalsysteem van Rabobank of ABN Amro. Gemeenten betalen 450 euro eenmalig, 70 euro maandelijks en 30 eurocent plus specifieke kosten per transactie. De BNG waarborgt de privacy van burgers door ervoor te zorgen dat hun rekeningnummers en creditcardgegevens niet bij beheerders van de gemeente, en hun naam- en adresgegevens niet bij de bank belanden. Er wordt gebruikgemaakt van een beveiligde internetverbinding.In diezelfde Automatiseringsgids lezen we vervolgens ook een artikel over beveiligde Internetverbindingen..:

De internetbankiersystemen van drie Zweedse banken blijken vrij eenvoudig te kraken. Deskundigen menen dat de Nederlandse tegenhangers soortgelijke gevaren lopen.Een Zweedse beveiligingsdeskundige heeft onlangs gedemonstreerd hoe makkelijk het was in te breken in de systemen voor internetbankieren van drie Zweedse banken. Het vervolgens manipuleren van betalingen zou niet moeilijk zijn. De expert liet tegenover persbureau Reuters ook zien hoe hij zijn eigen sporen kon uitwissen, waardoor het vrijwel onmogelijk is de uitvoerder van een dergelijke aanval te identificeren.Marc Ouwerkerk van beveiligingsbedrijf Consul Risk Management, dat onder andere penetratietesten uitvoert, kijkt niet echt op van de Zweedse inbraken. "Dit soort dingen is sowieso mogelijk in Nederland." Zodra er sprake is van online-tweewegcommunicatie is het gevaar aanzienlijk, meent hij.Guido van Rooij, encryptiedeskundige van Madison Gurkha, een adviesbedrijf in beveiligingszaken, weet niet welke ingang de Zweedse deskundige gebruikt heeft. Maar softwareproblemen op e-commercesites zijn er te over, constateert Van Rooij. "Lees de advisories van Microsoft er maar op na. [...] En de [uitbaters] zullen ook iets aan detectietechnieken moeten doen. Uiteindelijk zal er op zo'n site altijd wel een computer staan waarin in te breken is.""Honderd procent veiligheid kun je natuurlijk nooit garanderen. Maar dit soort aanvallen zijn ons in ieder geval niet bekend", zegt Gijs Boudewijn, secretaris betalingsverkeer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). "Maar dat het hier echt niet zou kunnen, dat hoort u mij niet zeggen."
Tja, als dat maar goed gaat......