Thursday, February 28, 2002

Microsoft baant zich een weg in het betalingsverkeer

Planet Multimedia pikt de voorlopige resultaten van Egg op en meldt dat klanten van de Engelse internetbank Egg vanaf volgende maand via e-mail geld naar elkaar kunnen overmaken. De bank heeft hiertoe zijn samenwerking met Microsoft uitgebreid.Kortom, Microsoft is langs alle hoeken en gaten op zoek naar ons geld en onze portemonnee. Uitkijken dus!We betalen wel in euro, maar denken er nog niet in....

Het Ministerie van Financiën heeft op de website een kleine poll neergezet.

Op de vraag "Ik denk al in euro's" antwoordde 27,7 % met ja en 72,3 % met nee.

Er hadden toen 3209 mensen gestemd.Fraude met credit-card en pre-pay betalen...

Spitsnet meldt:KPN erkent fraude met prepaidkaartenDEN HAAG (ANP) - Met gestolen creditcardnummers blijkt het mogelijk te frauderen met de beltegoeden van Hi PrePay, de KPN-service waarbij klanten mobiel kunnen bellen zonder vast abonnement.

Criminelen waarderen via de telefoon beltegoeden op met creditcardnummers van Eurocard/Mastercard-houders. Over de precieze omvang van de fraude wil zowel KPN Mobile als Interpay, die het elektronisch betalingsverkeer regelt, niet veel kwijt. ,,Het ligt ver onder het percentage fraude waarmee we rekening houden'', zegt een woordvoerster van KPN Mobile. De zegsman van Interpay wil geen uitspraken doen over de omvang, maar zegt de betalingsconstructie nog steeds als veilig te beschouwen.De fraude komt aan het licht wanneer consumenten op hun afschrift een transactie voor de opwaardering van beltegoed terugvinden, terwijl ze geen Hi PrePay-klant zijn. De bedragen waarmee wordt opgewaardeerd, zijn 30, 40 en 50 euro.FraudeHoe de fraudeurs concreet te werk gaan, willen KPN en Interpay niet vertellen. ,,Ze hebben in elk geval meer gegevens nodig dan de naam, cijfercode en geldigheidsdatum die op de Eurocard/Mastercard staan'', vertelt de Interpay-woordvoerder. Volgens hem is er dan ook sprake van ,,georganiseerde misdaad'', waarbij de fraudeurs gegevens uit verschillende bronnen combineren.Ook bij KPN-concurrent Vodafone is het mogelijk om beltegoed bij prepaidservice IZI op te waarderen met een creditcard. Daarbij heeft Vodafone echter geen last van fraude. ,,Voordat we met IZI begonnen, hebben we een systeem bedacht dat dit soort fraude niet mogelijk maakt'', stelt een woordvoerder.De mobiele telefoonbedrijven Ben en Telfort werken niet met creditcardnummers. Ben gebruikt girofoon van de Postbank. ,,Om hun beltegoed op te waarderen, moeten onze klanten een pincode en hun gironummer opgeven'', zegt een voorlichtster. Telfort laat zijn klanten contant of via acceptgirokaart voor de prepaidservice betalen.Geactualiseerd om 12.45 uur
Wednesday, February 27, 2002

Ervaringen met telebankieren en internet-bankieren

Op Planet multimedia is de volgende vraag gesteld:

In het vierde kwartaal van 2001 heeft het Nipo voor het eerst meer dan 1 miljoen gebruikers van internetbankieren gemeten. Internetbankiert u?

Ja. Het is snel, makkelijk en veilig

Ja. Maar te vaak zijn er storingen

Nee, ik vertrouw het niet, ik telebankier via modem

Nee, waarom betalen voor iets wat off line gratis is?
Nu, 989 stemmen later is de uitkomst:

Ja. Het is snel, makkelijk en veilig 509 51 %

Nee, waarom betalen voor iets wat off line gratis is? 182 18 %

Ja. Maar te vaak zijn er storingen 171 17 %

Nee, ik vertrouw het niet, ik telebankier via modem 127 13 %Er zijn ook talloze commentaren opgenomen op de resultaatpagina. Waaruit blijkt dat de ervaringen met telebankieren zeer divers zijn, uiteenlopend van veel technische storingen tot nooit technische storingen. En ook wat ergernis over al dan niet gratis zijn van de dienst.De balie geld(t) niet meer...

..aldus de titel van het rapport van de ouderenbond (zie eerder dit log). Het rapport werd gisteren aan Minister Zalm aangeboden, die vervolgens een dringen beroep deed op de Nederlandse Vereniging van Banken om in goed overleg met de ouderen- en gehandicaptenorganisaties de dienstverlening van de banken te verbeteren.Het persbericht van de ANBO luidt verder:

Bijna 2.500 ouderen en visueel gehandicapten hebben medio november 2001 in drie dagen tijd ruim 5.000 klachten doorgebeld over het service- en pinbeleid van de banken naar de Meldlijn Banken. De Meldlijn Banken was een initiatief van de ANBO, Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, FNV, PCOB en Unie KBO.Ruim driekwart (76%) van de klachten ging over dezelfde tien onderwerpen. Klachten over veiligheid, het vestigingsbeleid en de dienstverlening staan daarbij centraal. De ‘Top Drie’ van klachten:

1. Het hoge minimumbedrag voor geldopnames aan de balie, variërend van 500 tot 1.250 euro. Dit wordt door zeer veel klanten als bijzonder klantonvriendelijk ervaren. Het niet of niet-voldoende verstrekken van informatie over ontheffing voor het gebruik van geldautomaten draagt sterk bij aan dit gevoel van ontevredenheid. Bij bijna alle banken staat deze melding op nummer 1, uitgezonderd de Postbank.2. De geldautomaten buiten worden als onveilig ervaren. Voor drie van de zes banken was dit de meest voorkomende klacht.3. Het hoge aantal klachten over sluitende bankfilialen. Hier springt de Postbank er negatief uit. De ontheffingen voor het gebruik van geldautomaten verliezen voor veel ouderen en visueel gehandicapten hun waarde wanneer hun bankfiliaal verdwijnt.Opvallend is, dat het niet kunnen onthouden van de pincode geen belangrijk obstakel vormt voor het gebruik van de pinautomaat. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de memokaart, maar vooral het zelf kunnen kiezen van een pincode is een belangrijk instrument.De criteria om voor ontheffing in aanmerking te komen zijn volgens veel bellers onduidelijk en streng. Het schrappen van de dienstverlening van banken bij verzorgings- en verpleeghuizen heeft ook tot veel ongenoegen geleid. De initiatiefnemers vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn zelfstandig geld op te nemen, zo nodig met persoonlijke service van een bankmedewerker, binnen redelijke afstand van de woning. In het rapport is daarom een aantal aanbevelingen opgenomen. Zo moeten klanten die problemen hebben betere begeleiding krijgen. Houden klanten problemen, dan moeten zij geld op kunnen nemen aan de balie met een baliepas. Banken moeten hun klanten hiervan actief op de hoogte brengen. Ook vinden de initiatiefnemers dat het minimumbedrag voor geldopname moet komen te vervallen.De banken hebben tijdens de presentatie van het rapport afzonderlijk geen reactie willen geven op de conclusies van het rapport en de aanbevelingen. De initiatiefnemers hebben hen uitgenodigd dit binnen een maand alsnog te doen.


Zelf doen of uitbesteden....

De komende zeven jaar gaat IBM de processing van American Express uitvoeren. Amex betaalt 4 miljard dollar en draagt 2000 werknemers over; in ruil waarvoor IBM de ongeveer 1 miljard transacties per dag gaat uitvoeren.Winkelproef FBTO-mislukt

We zien Albert Heijn met Aegon. Sinds kort ook Rabo en Sperwer. En ook FBTO en Schuitema hebben gekeken hoe de samenwerking tussen winkel en financiële dienstverlener beviel. Er werden spaar- aandelen en obligatierekeningen aangeboden. Er was een credit-card, de Profijt card waarop statiegeld werd geboekt en waarmee geld uit de geldautomaat gehaald kon worden. Aan speciale rekeningen, kaart en advies bleek echter weinig behoefte te bestaan. Netto resultaat, aldus het FD, was dat alle ingewikkelde producten nu niet meer worden gevoerd en alleen nog eenvoudige schadeverzekeringen (reis, woonhuis, auto) in de drie supermarkten van het proefproject worden verkocht.

On-line kopen: man-vrouw verschil

IDC meldt in onderzoek dat de producten die mannen en vrouwen via internet bestellen verschillend zijn. Voor vrouwen hebben de producten vooral te maken met reizen (35%), boeken & tijdschrijften (22%) en muziek, cd`s en video`s (22%). Voor mannen zijn dat in de eerste plaats muziek cd`s en video`s (59%), evenement-gerelateerd (30%) en computer, hardware en elektronica (26%).Het IDC onderzoek meldt dat de online bestedingen van de huishoudens en bedrijven samen in Belgie in 2001 opliepen tot 3,3 miljard euro. Zoals dat hoort wordt ook een getal afgegeven voor 2005: IDC verwacht dat het bestedingsbedrag over dat jaar 37,1 miljard euro zal bedragen....Monday, February 25, 2002

Het gevecht om de digitale portomonnee

Microsoft, verstrekker van software en diensten zoals hotmail accounts, dringt langzaam ook in het financiële deel van ons leven binnen. Eén van de manieren om dat te doen is door de klant te voorzien van een hoekje (in zijn hot-mail account) waar klantidentificatie en betaalgegevens worden opgeslagen. Het voordeel is dat je je dan snel kan inloggen bij sites (die dan wel de Microsoft inlogmethode Passport moeten ondersteunen). En dat je ook snel kan betalen doordat met één druk op de knop je betaalgegevens worden ingevuld op websites.Als tegenreactie op deze redelijk monopoloïde ontwikkeling is het project Liberty opgezet. Een soortgelijk initiatief als dat van Microsoft, gesteund door spelers als Sun, American Express, Visa en dergelijke. Een mooie update van de stand van zaken in het gevecht tussen is te vinden bij ZDNet.Parkeren met de chipknip....

Het AD beschrijft vrij hilarisch de ervaringen van parkeerders op zoek naar geld of chipknip. Zie verder ook de uitstekende pasparkeren-site van de gemeente Nijmegen. Interessante vraag blijft: waarom kan een mens in Nederland een pre-paid Chipknip kopen met een bedrag aan de buitenkant erop van 20 €, terwijl er dan binnenin maar € 17,50 zit. Los nog van de vraag of die € 2,50 niet teveel van het goede is, zou je toch beter voor € 22,50 een kaart met € 20 kunnen krijgen. Dan zit er tenminste in de kaart wat erop staat. Terwijl we nu met een katterig gevoel denken dat de kaart stuk is of zo, want net na de aanschaf zit er direkt te weinig in.....Eurospel met en zonder Philips...

Er schijnt een computerspel op de markt te zijn waarin boze oma's met geweld oprukken naar het hoofdkantoor van de Europese centrale bank in Frankfurt. Philips was mede-sponsor, maar was direkt sponsor-af toen eenmaal de portee van het spel tot hen doordrong.SNS en toegankelijkheid

Deze week zal de ouderenbond een rapport aanbieden aan Minister Zalm van Financiën over de toegankelijkheid van bancaire dienstverlening voor ouderen. Vooruitlopend daarop zet SNS vandaag een paginagrote advertentie in het FD. De strekking: alle dienstverlening verandert en wordt meer self-service; dus ook die van banken. Maar... het goede nieuws: wie wil kan een baliepas krijgen bij zijn kantoor van de SNS.

Wet op geldtransactiekantoren

Zie de tekst op de site van het Ministerie van Financiën. Geldtransactiekantoren komen onder toezicht en moeten daarvoor betalen (zo'n € 9.000 per jaar). Interessant is overigens dat in het verband van de toezicht-discussie in deze wet de primaire toezichthouder het Ministerie van Financiën is. Die kan dit toezicht delegeren. Met deze constructie worden dus de handen vrij gehouden voor het ideale eindmodel van het Ministerie: één toezichthouder voor de financiële sector.Friday, February 22, 2002

Giroblauw past bij jou?

De Telegraaf bericht dat enkele duizenden klanten van de Postbank toch hebben moeten betalen voor hun giropas, terwijl ze een gratis pas besteld hadden.Een woordvoerster van de Postbank bevestigt dat een kleine drieduizend klanten van de bank geklaagd hebben over foute afboekingen. "Dat lijkt veel, maar op het aantal van twee miljoen rekeninghouders waarbij de incasso inmiddels is uitgevoerd, valt het eigenlijk wel mee." Klagende klanten waarbij nu ten onrechte geld is afgeschreven, krijgen van de bank te horen dat ze schriftelijk tegen de fout in beroep dienen te gaan. Bovendien moeten zij daarbij een kopie van het oorspronkelijke opdrachtformulier opsturen, waarop ze destijds de gratis variant hebben aangekruist.

Paypal nu ook onder vuur van klanten

Planet Multimedia bericht in navolging van MSNBC dat Paypal nu ook onder vuur ligt van klanten. Daar is zelfs een aparte website voor opgezet. Eén van de pijnpunten is dat als er vermoeden van fraude is, de tegoeden bij Paypal worden bevroren. En niet slechts voor het betwiste gedeelte, maar je hele tegoed.Wat leren we hiervan? Voorzichtig met aandelen uitgiftes. Je komt in beeld, men weet dat je een zak geld hebt en probeert die je zo snel mogelijk afhandig te maken. En alleen het advocatenkantoor wordt er echt beter van.Cijfers over e-bankieren en home-banking

Nipo-interactive maakte vandaag de volgende gegevens bekend:Internetbankieren streefde in het vierde kwartaal 2001 voor het eerst het bankieren via een softwarepakket voorbij. Dat meldt het Nipo. Het aantal internetbankierende huishoudens passeerde volgens het marktonderzoeksbureau in het afgelopen kwartaal bovendien voor het eerst de grens van één miljoen. Het NIPO heeft voor het onderzoek een steekproef gehouden onder 2000 mensen.In het vierde kwartaal 2001 gaven ruim 1 miljoen huishoudens aan te internetbankieren. Ruim 900.000 huishoudens bankieren nog altijd via een aparte inbelvoorziening, waarvoor de banken een eigen softwarepakket ter beschikking stellen. Er is een overlap van ongeveer 250.000 huishoudens die zowel via internet als via software bankieren.Ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 is het aantal huishoudens dat internetbankiert in het vierde kwartaal van 2001 met 570.000 gestegen. Het aantal huishoudens dat via software de bankzaken regelt is in dezelfde periode met 100.000 afgenomen.Ruim éénderde (36 procent; 1,7 miljoen) van de huishoudens met een pc, of een kwart van alle huishoudens, maakt volgens het Nipo gebruik van de mogelijkheid van elektronisch bankieren. Onder elektronisch bankieren wordt verstaan het regelen van dagelijkse bankzaken, zoals het doen van betalingen en overschrijvingen, het opvragen van saldo-informatie en overzichten van bij- en afschrijvingen via de pc.De mening van Interpay over het kort geding van Superunie

Op de site van Interpay is een toelichting te vinden op de positie van Interpay. Het komt erop neer dat ze blij zijn dat deze ingewikkelde zaak niet verder door de kort geding rechter is opgepakt. Dat de rechter het vermoeden heeft dat Interpay misbruik maakt van de machtspositie laat onverlet dat Interpay een procedure bij de NMa met vertrouwen tegemoet ziet.Op de site van Superunie wordt geen melding gemaakt van de procedure.

Meer over Paypal

Afgelopen dinsdag vond er in Brussel een conferentie plaats over e-payments. Daar sprak ook Jack Selby, vice president van Paypal. Toehoorders konden het volgende opsteken:Commercieel

-Paypal heeft 14 miljoen klanten, waarvan zo'n 2 à 3 miljoen slapend,

-Er zijn 1 miljoen overzeese klanten, voornamelijk in de Anglosaxische landen,

-Canada: 450.000 klanten, UK: 300.000 klanten, Australië: 100.000 klanten, dan Duitsland en Nederland (tienduizenden),

-Paypal lost in de VS betalen op de veiling op; wat het in Europa op zou moeten lossen is ook voor Paypal niet zo duidelijk,

-Vanaf derde kwartaal dit jaar komt een meertalige en evt meercurrency variant van Paypal op de markt.Regelgevende zaken:

-Paypal is gereguleerd als money transmitting organisatie in Oregon, West-Virginia en Maryland,

-aanmeldingen als money transmitter lopen nog in 11 staten,

-de Federal Deposit Insurance Corporation heeft vastgesteld dat Paypal geen bank is,

-in 36 staten heeft Paypal geen license als money transmitter.Elders op de conferentie kwam aan de orde dat de money transmitter regelgeving een stuk lichter/eenvoudiger is dan de bancaire toezichtsregelgeving. In sommige staten blijkt het zelfs vrij lastig om de regelgever te bewegen een aanmelding in behandeling te nemen....Wednesday, February 20, 2002

Melkert in het geweer....banken moeten open blijven

Het FD meldt dat PvdA-lijsttrekker Ad Melkert op 18-2-02 een initiatief-wetsvoorstel heeft gepresenteerd waarmee banken gedwongen worden om meer bankloketten open te houden. In het wetsvoorstel wil Melkert vastleggen dat banken verplicht worden loketfuncties in woonkernen van 5000 inwoners en meer in stand te houden. Beperkingen ten aanzien van het op te nemen bedrag worden verboden. Pinautomaten krijgen wettelijk vastgelegde veiligheids- en toegankelijkheidseisen. Ten slotte moet iedereen met behoud van eigen rekeningnummer kunnen overstappen naar een andere bank.Vandaag dient Vasco van der Boon van het FD Melkert gevat van repliek in het commentaar met de titel: Staatsdorpbank. De tekst van Melkert werd herhaald, alleen werd de term banken vervangen door bakkers. Waarna de tekst er als volgt uitzag:Het serviceniveau van de warme bakker is de laatste jaren in hoog tempo afgenomen. Zo weigeren bakkers hoe langer hoe meer klanten in verpleeg- en verzorgingstehuizen te bezoeken. Ook de algemene beschikbaarheid van brood komt te vervallen omdat het steeds vaker voorkomt dat bakkerijen hun deuren sluiten. Dit betekent dat in een geheel dorp of in stadswijken geen enkele winkel meer overblijft waar men brood kan kopen. Dit is uitermate bezwaarlijk voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. Als zij brood willen kopen, moeten zij zelf vervoer regelen of iemand anders machtigen. Dit druist niet alleen in tegen de verplichting tot universele dienstverlening maar ook tegen het streven ouderen en gehandicapten zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven. PvdA-lijsttrekker Ad Melkert komt daarom met een initiatief-wetsvoorstel om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de bakker te garanderen. 'Het gaat immers om een eerste levensbehoefte.' Bakkers worden verplicht bakkerijen in stand te houden in kernen van 5000 inwoners of meer. Er komt een wettelijk verplichte bereikbaarheid van maximaal vijf kilometer vanaf de bakkerswinkel.Vasco van der Boon plaatst deze makkelijke actie van Melkert in het licht van de aanstaande verkiezingen. Hij geeft aan dat in algemene zin de leefbaarheid van kleine kernen een belangrijk politiek thema is. Om dan de pijlen op de banken te richten vindt hij wat te makkelijk. Dan kun je net zo goed van Albert Heijn eisen winkels te openen, aan ziekenhuizen vragen om aanwezig te blijven, of aan de politie, of aan de scholen....Mijn theorie: Melkert ging op bezoek in zijn geboortedorp Gouderak, alwaar hij zich af en toe nog door zijn vader de haren laat knippen. Hij kent de problemen daarmee van nabij en besluit zijn politieke rol in te zetten. Altijd goed voor extra stemmen. Een beetje vergelijkbaar met de europarlementariërs. Die hebben regels geformuleerd voor grensoverschrijdende overboekingen. Officieel omdat het zo goed is voor Europa, maar feitelijk omdat dat een probleem was dat in de nabij persoonlijke sfeer (met een flatje in Brussel moesten ze zelf vaak heen en weer boeken tussen verschillende landen) voor overlast zorgde. En omdat het hemd nader is dan de rok stel je als parlementariër toch gewoon regels op om dat probleem op te lossen?Monday, February 18, 2002

Nieuwe betaalmethoden met credit-card op het Internet.... variëteit of één standaard....

De Financial Times gaat in een artikel in op nieuwe betaalmethoden met credit-card op het Internet (zie voor technische details deze ePSO-bijdrage). Kortweg komt het erop neer dat er Visa en Mastercard elk een eigen route bewandelen na de mislukte poging om een gezamenlijk veilig protocol (SET) de markt in te zetten. Beide organisatie hebben een toepassing bedacht die minimale inspanning en moeite van de consument vergen. Het probleem is nu echter dat met de beschikbaarheid van twee concurrerende systemen, de winkeliers een keuze moeten maken.Interessant dillema. Als je het de winkelier vraagt zou die het liefst maar in één systeem willen investeren. Maar zodra dat gebeurt springen de kartelautoriteiten er bovenop om na te gaan of het niet een ongewenst monopolie is. Het zal dus altijd wel zoeken blijven naar de balans tussen efficiency enerzijds en marktwerking anderzijds.Credit-card afspraken wereldwijd onder vuur...

Wereldwijd liggen de afspraken met betrekking tot verrekentarieven voor credit-cards sterk onder vuur. In Australië is de Reserve Bank (de centrale bank) druk bezig regels te formuleren. En Mastercard heeft aangekondigd tegen de voorgenomen regels stevig verzet te plegen. Of, zoals weergegeven in de epaynews.com nieuwsletter:

MasterCard International announced that it would vigorously oppose the proposal by the Reserve Bank of Australia (RBA) to regulate the credit card industry, saying that the proposed regulations would cost cardholders hundreds of millions of dollars in higher fees and charges, make it more difficult for many consumers to get credit and lessen competition among credit card issuers to the disadvantage of small retailers and community banks. According to MasterCard, the only apparent winners would be large retailers, who not only stand to gain a windfall of $500 million annually, but also the right to surcharge cardholders for using credit cards. MasterCard’s Asia-Pacific president Andre Sekulic, said while the elements of the RBA’s goals were commendable, their proposals, if implemented, would backfire to the disadvantage of the very groups they aim to help. In particular, Sekulic said that the concept of transferring more of the cost of using credit cards from merchants to cardholders was contrary to the public interest.Ondertussen heeft de Europese Commissie afspraken met Visa gemaakt over het feit dat de verrekentarieven moeten dalen. En wordt er in het Verenigd Koninkrijk door het Office for Fair Trade gewerkt aan een uiteindelijke uitspraak. Zie hiertoe ook het artikel bij Lafferty.De NMa gaat het nog druk krijgen dit jaar......XML Handtekening gestandaardiseerd

Het Nederlandse ZDnet meldt dat het World Wide Web consortium (W3C) gisteren een nieuwe standaard voor XML-handtekeningen heeft goedgekeurd. De nieuwe XML-handtekeningenstandaard heet officieel 'XML-Signature Syntax an Processing' en is een onderdeel van een grotere suite XML-hulpmiddelen waarmee het W3C/IETF transacties wil beveiligen. De IETF is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de technische ontwikkeling van internet.Vervolg Paypal...

Hierbij het via bericht in de Wall Street Journal Technology Update. Het wordt Paypal niet makkelijker gemaakt nu het er naar uitziet dat ze serieus in business blijven. De beurskoers heeft er echter niet onder te lijden...Closely Watched PayPal IPO Gets Warm Reception in DebutBy RAYMOND HENNESSEY

Dow Jones NewswiresNEW YORK -- PayPal Inc. completed its tortured road to the public markets Friday, trading strongly higher in its debut.PayPal, the online-payment service based in Palo Alto, Calif., opened at $15.41, up 19% from the $13 a share offering price, set late Thursday. Around midday, the shares were at $16.60.The pricing, led by Citigroup Inc.'s Salomon Smith Barney, was in the middle of estimates of $12 to $14 apiece for the 5.4 million shares.Going into last week, some market analysts believed the deal would price at the high end or above estimates, but PayPal suffered a series of setbacks, causing rare drama for an IPO market that has seen little activity for more than a year.Just before the offering was set to price last week, PayPal was forced to pull the deal after a rival, CertCo Inc., filed a patent-infringement lawsuit over a CertCo patent issued in 2000.Word of the lawsuit prompted PayPal to refile its offering documents with the Securities and Exchange Commission. But its filings also disclosed some other potential problems. For one, it said that in January it received a letter from Tumbleweed Communications Corp. claiming that PayPal has infringed two of its patents. No lawsuit has been filed yet, and PayPal said it believes Tumbleweed's claims "are without merit."Another snag for the PayPal offering could well have been a research report and press release issued by Gartner Inc. around the time the IPO was to have priced last week. PayPal said in its filing that its director of communications spoke to a Gartner analyst preparing the report, though PayPal "did not authorize the contacts." Still, the contact may have violated securities laws, which strictly regulate what kind of communication is allowable for a company with a stock sale in registration with the SEC.Finally, PayPal disclosed that the very nature of its business -- handling financial transactions for Web users and merchants -- is under scrutiny by bank regulators in four states: New York, Louisiana, California and Idaho.In New York and Louisiana, regulators have said that they believe PayPal is engaged in unauthorized banking, and the company could face up to $25,000 a day in penalties from New York and $1,000 a day in Louisiana, where it has already been forced to stop practicing business.PayPal has said in SEC filings that it is trying to resolve the issues.
Sunday, February 17, 2002

Tussenpersonen ook onder toezicht...

Vraag een stel toezichthouders om hun visie op tussenpersonen en het antwoord luidt: Ook die moeten onder toezicht. Trouw en FD berichtten vorige week dat de Raad voor Financiële toezichthouders een advies had uitgebracht van die strekking. Als een tussenpersoon niet onder toezicht valt omdat die het verlengde is van een financiele instelling, dan moet een aparte vergunning aangevraagd worden. En dat wordt in een apart register vastgelegd.Thursday, February 14, 2002

Superunie moet naar de NMa; rechter kritisch op Interpay

Vandaag was de uitspraak van de rechter m.b.t. het kort geding dat Superunie had aangespannen tegen Interpay. Naar het schijnt zit er iets in voor beiden. De rechter geeft Interpay gelijk (korting voor grootgebruikers mag), maar verwijst de zaak toch door naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De rechter stelt dat er wel aanwijzingen zijn dat Interpay misbruik maakt van een waarschijnlijke machtspositie, maar verklaart zichzelf onbevoegd om hier in het kort geding over te oordelen. Dat mag de NMa dus gaan doen.Zie ook het artikel in de volkskrant.

Wednesday, February 13, 2002

Nma en de drie B's (banken, bouwers en benzinemaatschappijen)

In het FD van eergisteren stond een interview met dhr Kist, voorzitter van de te verzelfstandigden Nma. Duidelijk wordt dat Minister Jorritsma vindt dat de Nma wel wat meer actie mag plegen richting de 3B's. Dat blijken banken, bouwers en benzinemaatschappijen te zijn. Kist zelf legt de bal weer terug bij de politiek en hanteert daarvoor (jawel, we zijn er weer) het veel misbruikte thema nummerportabiliteit. Citaat uit artikel.Tot zijn wapenfeiten in de banksector rekent Kist de ingrepen in de Gedragscode Hypotheken en de regeling voor afrekeningstarieven bij giraal verkeer. Ook onderzoekt de NMa de tarieven van Interpay. Maar met de invoering van nummerportabiliteit in de financiële sector, een belangrijke belemmering voor de concurrentie, mag de NMa zich niet bemoeien. Kist staart opnieuw in de richting van het gebouw van de Tweede Kamer. 'Zullen we daar maar een wet voor maken?'Banken niet in beroep tegen EU-verordening

Het FD was ook bij de presentatie van het jaarverslag van de Nederlandse banken en vond het meest saillante punt dat de banken niet in beroep gaan tegen de EU-verordening over tarieven in het buitenlands/binnenlands betalingsverkeer (vooral dat ze aan elkaar gelijk moeten zijn). Opmerkelijke passage:Achteraf stelt Blocks vast dat de belangenclub zich 'juridisch' heeft vergist tijdens het lobbyen in Brussel bij het Europees Parlement. Daardoor ging het moment waarop de banken hun standpunt duidelijk hadden kunnen maken, ongebruikt voorbij. 'Als we een jaar eerder aan de bel hadden getrokken, was er niets aan de hand geweest.'Banken gebruiken wellicht elkaars kantoren....

Trouw meldt vandaag dat de Nederlandse banken de mogelijkheid onderzoeken om van elkaars kantoren gebruik te maken. Dat zou bespaart kosten en houdt de service op niveau. Aldus bleek gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van de NVB.Even doordenken nu. Grote kostenposten voor een bank in het betalingsverkeer zijn: de balies, het contante geld en de printstroom. Als we aannemen dat de banken uit kostenoogpunt niet alleen overwegen op het baliegebied met elkaar samen te werken, maar ook op de andere gebieden dan is niet ondenkbaar dat soortgelijke afspraken gemaakt zullen worden m.b.t. de afstorting van contant geld en wellicht ook het verzorgen van elkaars output.Nog verder doordenken. Straks is een bank alleen nog maar een etiket dat je ergens opplakt, want achter de schermen doet een soort van gezamenlijke van Hecke al het echte werk. De onderscheidende factor is dan merkbeleving. Dat betekent meer werk voor marketeers in de sector.

Tuesday, February 12, 2002

Paypal beschuldigt Certco; moet stoppen met dienstverlening in Louisiana

In vervolg op het eerdere bericht over de patentenjacht, bijgaand het bericht van de Wall Street Journal deze morgen:PayPal Says CertCo Filed Suit to Delay Public Offering

A WALL STREET JOURNAL ONLINE NEWS ROUNDUPWASHINGTON -- PayPal Inc. accused rival CertCo Inc. of filing its patent-infringement suit to purposely delay PayPal's initial public offering.PayPal, a Palo Alto, Calif. online payment company, had initially set its IPO for last Wednesday, but the offering was postponed after rival CertCo filed a suit last Monday over a patent for a system that sends a verifiable payment advice message. PayPal (www.paypal.com) refiled its offering documents late last week with the Securities and Exchange Commission, blaming CertCo's suit as the reason for postponing the IPO pricing.PayPal updated that filing again Monday, saying it asked that a judge declare the CertCo suit "an exceptional case," which could entitle PayPal to receive attorney's fees from CertCo, based in New York. PayPal argued that CertCo's patent was issued two years ago, and PayPal has been offering its service for more than two years. PayPal said it had concluded that the timing of the suit was designed to disrupt the IPO. The company said it isn't infringing on the patent, and that the CertCo patent is invalid.CertCo (www.certco.com) officials weren't immediately available for comment.PayPal also revealed Monday that Louisiana has asked it to stop transmitting money in that state without a license. The company said it will comply with any order received from Louisiana authorities, but would reserve "the right to contest the order through the appropriate administrative process."
Nagekomen: linkje met extra info

Zalm weet of meet het nog zo net niet....

In de serie: maakt de euro alles duurder (zie hier en hier) draagt ook Zalm nu zijn steentje bij. Hij stelt in zijn brief wel te constateren dat de inflatie 0,4 % hoger is dan verwacht, maar na eliminatie van alle factoren niet te kunnen uitleggen waarom. Hij concludeert dan maar:

Het is lastig om het effect van de invoering van de euro op de inflatie te meten.Tja, het kwam ook zo onverwacht die euro.Rabo gaat de winkel in..

Gisteren werd een overeenkomst gesloten tussen Rabo en de Sperwer groep opdat de financiële diensten van de Rabo nu ook in de winkel te verkrijgen zijn. Waar bankieren in de supermarkt in andere landen al veel langer gebruikelijk is, zien we dat nu dus ook wat meer in Nederland. We hadden al Ahold met Aegon, daar komt nu dus Rabo met Sperwer bij. Ik ben benieuwd welke andere combinaties er nog zullen ontstaan....Saturday, February 09, 2002

Betalen met de mobiel...

... is hot. Zoveel is inmiddelijk wel duidelijk. De Automatiseringsgids meldt dat uit een rapport van de OTR Group blijkt dat de mobiele telefoon binnen 3 jaar een elektronische portemonnee zal zijn. Daarbij zal volgens OTR zoveel mogelijk buiten de netwerkoperators geregeld worden. Ook wordt een aparte chipkaart gebruikt (ze gaan ervan uit dat de meeste landen tegen 2004 allemaal chips op hun bankkaarten hebben zitten voor het gangbare betalingsverkeer). En daarnaast wordt blue tooth gebruikt.Tja, een technologie visie noemen we dit maar. Ik denk dat het verhaal op zich wel zou kunnen kloppen; het gebruik van een mobiele telefoon voor betalingen ligt voor de hand. Maar wellicht zijn er toch wat eenvoudiger oplossingen denkbaar zoals het Duitse Paybox bijvoorbeeld.Euro maakt alles duurder...

De euro leidt niet tot prijsverhoging, was de belofte van de politici aan de burger. Nou, dat haalt je de koekoek (zie eerder in dit log). Langzaam dringt de werkelijkheid ook door bij de officiele instanties zoals DNB, CBS en CPB (aldus FD). En wellicht komt de Minister van Financiën er op een dag ook nog eens achter.Aan de heren en dames politici wil ik in dit verband graag het volgende voorhouden:

1. De keuze tot invoering van de euro stond in geen enkel verkiezingsprogramma en is redelijk buitenparlementair tot stand gekomen (de Tweede Kamer stond erbij en keer ernaar toen het al gebeurd was).

2. De euro zou net zo hard worden als de gulden.

Welaan, als je een horizon neemt van 30 jaar is dat wellicht correct. De eerste paar jaren echter duidelijk niet.

3. De euro leidt niet prijsverhoging.... (zie boven).Tja, als je zo consequent de burger buiten besluitvorming laat en voor het lapje houdt, moet je niet klagen over nieuwbakken partijen die plots veel stemmen trekken. Een zetel of acht zit er voor Leefbaar Nederland volgens mij wel in. En ook de SP zou wel eens wat extra stemmen kunnen trekken.Gerommel bij verzekeraars

De beer is los. Banken en verzekeraars trokken samen op tegen het nieuwe toezichtsmodel van Zalm. Tot de banken overstag gingen, hetgeen in een interview van Kist (ING, tevens vice voorzitter van Verbond van Verzekeraars) nog eens werd verduidelijkt. Wat Zalm dan weer aangrijpt om in de Tweede Kamer te suggereren dat de gezamenlijke verzekeraars het - op een enkeling na - toch eigenlijk ook met hem eens zijn. Tja, zo krijg je het gedonder in de glazen. Met extra brieven aan Minister en Tweede Kamer enzo.Wat mij dan opvalt is dat in het nieuw geopende

gastenboek van Zalm op de site van Financiën nog geen enkele bijdrage is te vinden van verzekeraars. Of zouden ze het gastenboek nog niet ontdekt hebben?Duisenberg vertrekt...

Deze week werd bekend dat Wim Duisenberg op zijn verjaardag (9 juli) in 2003 vertrekt als President van de Europese Centrale Bank. De terugblikken barsten los. Komt dit nu als een verrassing?Nee. Onder het motto: kleine dingen zeggen meer dan grote was al opgevallen:

-dat Duisenberg bij zijn aantreden iets te pregnant had aangekondigd een huis voor 8 jaar te huren (een volslagen irrelevante mededeling tenzij je op dat moment al van plan bent die 8 jaar niet vol te maken),

-dat zijn naaste adviseur Lex Hoogduin vanaf 1 april 2001 weer terugging naar De Nederlandsche Bank (ook niet iets dat je toestaat als je van plan bent nog 5 jaar te blijven).Thursday, February 07, 2002

Patenten-jacht

Het klinkt als talentenjacht en het is een vak apart. Patenten. Van oorsprong zijn ze bedoeld om technische innovaties te beschermen en de ontwerper de tijd te geven hierop terug te verdienen. Gaandeweg blijkt er ook een trend zichtbaar waarbij werkwijze's en procedure's gepatenteerd worden. Voor mij een wat onduidelijk terrein, zij het dat mijn basisgedachte is dat je patenten moet voorbehouden aan echte vindingen en niet zozeer slimmigheidjes die een ieder kan en zal verzinnen als hij bezig is met een bepaald probleem. Juridisch ligt dat ongetwijfeld anders. Zeker in de VS.Uit een bericht van planet multimedia blijkt dat het Amerikaanse bedrijf Paypal vlak voor de afronding van de beursgang voor de rechter is gedaagd door het eveneens Amerikaanse Certco. Betoogd wordt dat er patenten zijn geschonden. Zie verder ook het bericht bij C-net.Tja, zo kan je natuurlijk ook zaken doen. Gewoon niets zeggen over je huidige patenten en pas op het moment dat de ander er geld mee lijkt te verdienen pas komen met je bezwaar. Levert ook publiciteit op, dus als je geen geld voor je patent krijgt, heb je in elk geval je gezicht even laten zien. Rare jongens die Amerikanen.Wednesday, February 06, 2002

Kamer akkoord met nieuwe toezichtsmodel

Het FD meldt dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het nieuwe toezichtsmodel. Waarvan akte.Tuesday, February 05, 2002

Nederlands betalingsverkeer efficient en innovatief!

Vorige week heeft Interpay een persbericht het licht doen zien met een schets van belangrijke ontwikkelingen zoals:

- de toename van het pinnen en chippen,

- de fusie van Europay International en Mastercard, leidend tot merknaam Mastercard

- de mogelijkheid om ook via Interpay Visa transacties te verwerken,

- verdere verschuiving van acceptgiro's naar incasso's in het girale betalingsverkeer,

- het einde van de betaalcheque en girobetaalkaart,

- een nog in ontwikkeling zijnde toepassing voor veilig betalen via Internet (als vervanger van SET),

- diverse ontwikkelingen m.b.t. digitale handtekeningen, betalen in openbaar vervoer etc.De ondertitel bij het persbericht is dat het Nederlands betalingsverkeer efficient en innovatief is. Helaas is er genoeg reden voor Interpay om die boodschap zo expliciet op te nemen. Teveel beleidsmakers in Nederland hebben nog het onterechte gevoel dat we op dit punt in Nederland niet tot de koplopers ter wereld behoren. Immers, als rasechte Nederlanders kunnen we niet geloven ergens de beste in te zijn. En we hebben natuurlijk altijd wel commentaar op hoe het betalingsverkeer is ingericht en of er wel of niet prijzen moeten worden ingevoerd, of er een kartel is of dat we meer korting willen (superunie?). Enzovoorts. Op de punten efficiency en innovativiteit staan we echter onbetwist bovenaan. En dat mag gezegd worden.Efficiënt omdat de cheques zijn ge-elimineerd door het pinnen en nog steeds het aandeel papier in de girale betalingen goed daalt. Innovatief omdat nergens ter wereld op zo'n kleine oppervlakte sprake is van proefnemingen en produkten als: infrarode vervoerspas Groningen, mobiele betaaltoepassing Nedap/KPN/BP, transactietoepassingen met vaste telefoon, mobiele betaaltoepassing Postbank, digitale acceptgiro Privver, direct betaaltoepassing met token en chipcard door Rabo, e-Wallet van ABN AMRO enzovoorts. En laten we niet vergeten dat het produkt I-pay met SET, bij gebleken niet functioneren van de markt is gehaald. Ook dat is, bezien vanuit innovatieperspectief een succes. De poging is gewaagd, alleen het produkt is niet geslaagd.Laten we ook het internationaal perspectief eens nemen. Als één van de weinige organisaties is ING in staat om het in Nederland ontwikkelde thuisbankieren ook in andere landen aan de man te brengen. Dat is vergelijkbaar met de Japanners die in een verder verleden de wereldmarkt konden overspoelen met kwaliteitsproducten die in hun eigen veeleisende thuismarkt tot rijping waren gekomen. Zien we banken in andere landen hetzelfde doen en grensoverschrijdend expanderen met inzet van innovatieve en efficiente technologie? Nee toch? Nou dan!Monday, February 04, 2002

De chipkaartbetaling komt op gang....

De Rabobank meldt op de website dat er nu per week méér dan 1 miljoen chipknip betalingen plaatsvindt. Met name veroorzaakt dankzij de inspanningen van de Rabobank in de segmenten onderwijs, zorg en overheid. Juist in deze sectoren is het betalen van catering, automaten en parkeren met de chipknip in korte tijd zeer populair geworden. We laten verder even de Rabo aan het woord.Door de actieve aanpak van de Rabobank zijn in 2001 23 ziekenhuislokaties, 81 zorginstellingen en 54 scholen overgestapt op het gebruik van de chipknip. Deelname van een fast food-keten en een grote supermarkt in november vorig jaar zorgde al voor een belangrijke groei in Nederland. De invoering van de euro gaf het laatste beslissende zetje. Veel gemeenten en andere acceptanten besloten naar aanleiding daarvan de chipknip als betaalmiddel in te voeren.Chipknip in cijfers:

- Betalingen met chipknip in 2001: 21,8 mln (incl. Chipper: 31 mln)

- Percentage daarvan via de Rabobank: 47%

- Groei aantal chipknip-betalingen vanaf 1 januari 2002: 120%

- Idem bij parkeren en catering: 200%
Wellicht dat ik deze chipknipcijfers nog eens af ga zetten tegen de pincijfers. Om aan te tonen dat het veel weerbarstiger is het contant geld te vervangen dan de cheques/girobetaalkaarten. Het invoeren gaat namelijk wat langzamer dan destijds bij het pinnen het geval was.Friday, February 01, 2002

Nieuw toezicht: banken staken verzet

Het FD (het eenigen lijfblad voor den modernen bankier) meldt dat gisteren duidelijk werd dat banken hun verzet staken tegen de door Minister Zalm voorgestelde nieuwe toezichtstructuur. Zalm wil dat de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) samen het prudentiële bedrijfseconomische toezicht uitvoeren. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) moet worden uitgebouwd tot de gedragstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), met veel aandacht voor consumentenbescherming.De brancheorganisaties van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en assurantietussenpersonen waren unaniem in hun afwijzing. Het plan van Zalm en de toezichthouders zou overhaast en slecht beargumenteerd zijn. En volkomen ten onrechte zouden pensioenfondsen en intermediairs niet zijn meegenomen in deze integrale benadering van het toezicht op de financiële sector. Dit protest was zo hevig dat de kamercommissie van financiën het raadzaam vond om voorafgaand aan haar debat op 5 februari as. met minister Zalm, alle betrokken brancheorganisaties en toezichthouders eens te horen. U weet wellicht nog uit dit log dat deze commissie een prima plek is voor allerlei klachten.NVB-voorzitter dr W.M. van den Goorbergh vertelt in FD:

'Nadat Zalm het plan enigszins heeft aangepast, hebben wij geen onoverkomelijke bezwaren meer tegen de eerste fase van plan. De banken kunnen heel wel leven met het plan.'

Met die eerste fase wordt gedoeld op de volgens het tijdschema al op 1 maart ingaande naamswijziging van de STE in de AFM. Tegelijkertijd krijgt de STE/AFM het toezicht op de financiële bijsluiter en neemt zij van de Nederlandsche Bank het toezicht over op beleggingsfondsen en het consumentenkrediet.De banken redeneren vermoedelijk als volgt. Belangrijk is dat we weten wat we aan DNB als toezichthouder hebben en nu met hun een goede werkrelatie hebben. Hoewel op lange termijn wellicht toegewerkt wordt naar één toezichthouder, moeten we de huidige situatie zo lang mogelijk in tact houden. Als dat betekent dat het klantengedoe en gedragstoezicht van DNB naar STE/AFM verhuist, dan laten we dat graag gebeuren. Zolang het belangrijkste toezicht maar bij DNB blijft.Mag ik u even terugnemen naar mijn bezoekje aan DNB van medio januari van dit jaar. En in herinnering brengen dat de Nederlandse financiële sector, net als honderd jaar geleden in essentie nog steeds ons-kent-ons is. Dan is mij nu wel duidelijk waar het lunchgesprek van de Swaan en Wellink over ging. De Swaan draagt, als oud-directeur van DNB het toezicht uiteraard een warm hart toe en ik denk dat hij tijdens de lunch aan Wellink het goede nieuws heeft verteld over het bancaire standpunt. De banken staken hun verzet tegen de plannen van Zalm en DNB blijft nog even de enige echte toezichthouder. Wel zo prettig voor DNB dus.Via de markt of in-house?

Grote banken hebben besloten meer effectentransacties binnen de muren van de bank af te wikkelen en minder via de beurs. Dit heet in-house verwerking van transacties. Dit besluit leidt tot stevig ongenoegen bij de effectenbeurs Euronext. Het gevolg is namelijk dat de grote banken er beter van worden (want die hebben genoeg volume en bijbehorende lage kostprijs) terwijl de kleine banken te maken hebben met onvolledige prijsvorming en hogere tarieven.Wat me opvalt is dat bij deze discussie niemand begint over het betalingsverkeer. Wat je namelijk met effecten kunt doen kun je ook met betaaltransacties doen. Grote banken kunnen zullen wellicht ook in-house meer betaaltransacties gaan uitwisselen en niet via Interpay. En ook hier heeft dat tot gevolg dat de grote banken zelf goedkoper uitzijn, terwijl Interpay dan een soort sterfhuis of duur servicebureau voor kleine banken wordt. Ook de Nederlandsche Bank zou in die situatie minder transacties te verwerken kunnen krijgen.Gezien de volledige radiostilte over Interpay (waar banken logischerwijs dezelfde gedachtenredenering zullen volgen als bij het effectenverkeer) zou het me niets verbazen als dit jaar een konijn uit de hoge bancaire hoed komt dat betrekking heeft op de verdere toekomst van Interpay. Laat ik daarbij opmerken dat, blijkens de recente geschiedschrijving in 1965 De Nederlandsche Bank nagedacht heeft over de mogelijkheid om de bankgirocentrale te runnen. Diegenen binnen DNB die het gevoel hebben dat daar een kans gemist is, ruiken wellicht nu hun kans. Dit jaar zou dus wel eens het jaar kunnen zijn waarin besloten wordt dat een deel van de Interpay-activiteiten overgenomen wordt door DNB. Of daarmee dan gewaarborgd is dat de transactiekosten laag genoeg blijven is nog maar even de vraag. Je kunt dus maar beter grote bank zijn.De NMa wordt zelfstandig!

Het FD meldt dat de Tweede Kamer gisteravond besloten heeft akkoord te gaan met de verzelfstandiging van de Nederlandse Mededingings Autoriteit. Grootste zorg van de kamer is dat er nu een apart bestuursorgaan bijgekomen is waar geen direkte politieke invloed op uit te oefenen is; ook niet bij publieke onderwerpen die in privaat verband worden uitgevoerd (zeg maar: gas, water en licht). Als onderdeel van het uiteindelijk compromis is besloten dat de DTe, de toezichthouder energie (die ingevaren wordt bij de NMa) gedurende een overgangsperiode tot 2005 nog wel aangestuurd kan worden door de politiek.Belangrijkste algemene vraag voor mij is of de NMa de grote vraag naar haar toekomstige diensten (scheidsrechteren over concurrentie en juistheid van tarieven) wel aan gaat kunnen. In feite bestaat de NMa als instituut nog maar net en is er nog sprake van een organisatie in opbouw. Ook vanuit juridische hoek is hierover al het nodige opgemerkt. Het wordt dan ook interessant om te zien hoe de NMa om zal gaan met de talloze belangengroepen die het debat richting NMa kanaliseren. Worden de klagers vanaf nu in volgorde van binnenkomst geholpen of in volgorde van ernst van de klacht? Gaat de NMa vanaf nu ook zelf op onderzoek uit? Wordt ook het betalingsverkeer onderwerp van onderzoek? De toekomst zal het leren....