Wednesday, December 18, 2002

Nederlanders willen gulden terug

Trouw schrijft op 17 december:

AMSTERDAM - De Nederlanders willen in meerderheid terug naar de gulden. Dat blijkt uit onderzoek onder 3500 Europeanen door het Europese onderzoeksinstituut Thalys Explorer. Liefst 53 procent van de Nederlanders heeft last van nostalgische gevoelens (in april was dat nog maar 38 procent). Nederlanders zijn daarmee het minst te spreken over de nieuwe munteenheid van alle Europeanen uit de eurozone.De Belgen zijn daarentegen de meest 'eurofiele' Europeanen: volgens de steekproef ziet 28 procent niets in een terugkeer naar de Belgische frank. Gemiddeld genomen is 53 procent van de Europeanen dik tevreden met de euro, terwijl 43 procent duidelijk een hang heeft naar de oude munt. De conclusie van het onderzoek: de klok moet niet worden teruggedraaid.Met het onderzoek, uitgevoerd door het Franse onderzoeksbureau Ipsos, heeft Thalys Explorer in kaart willen brengen in hoeverre de acceptatie van de euro sinds zijn introductie op 1 januari is toegenomen. Het bureau heeft dat proberen vast te stellen aan de hand van een lijst met onder meer de volgende vragen:* Heeft de euro bijgedragen aan de invloed van Europa?

Ja, zegt 68 procent van de Europeanen.* Draagt de euro bij aan de economische groei?

Ja, zegt 42 procent van de Europeanen.* Heeft de euro het vergelijken van Europese consumentenproducten vereenvoudigd?

Ja, zegt 63 procent van de Europeanen.Het is opvallend dat de Nederlanders op deze vraag bovengemiddeld positief antwoorden (87 procent zegt de prijsvergelijking makkelijker te vinden). Volgens de onderzoekers is de reden daarvoor dat de Nederlander meer reist dan andere Europeanen.Brengt de munt de Europeanen cultureel nader tot elkaar?

Ja, zegt 40 procent van de Europeanen. Meer Nederlanders (17 procent) dan gemiddeld in Europa (6 procent) denken dat de euro niets heeft veranderd.De vraag of de introductie van de euro problemen veroorzaakt, beantwoordt slechts 29 procent van de Europeanen bevestigend.