Friday, November 15, 2002

Position paper over toepassing van Elektronisch Geld Richtlijn

Vandaag heeft 1.1a2, de vereniging voor elektronisch geld instellingen in Nederland een position paper uitgebracht over Elektronisch Geld en Elektronisch Geld instellingen. Het behandelt de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de richtlijn.Geconstateerd wordt dat de feitelijke invulling van toezicht op elektronisch geld instellingen zodanig verschillend is in de verschillende lidstaten dat (nog) geen level playing field bestaat m.b.t. elektronisch geld producten en elektronisch geld instellingen. Toezichthouders wordt daarom aangeraden snel een Europees geharmoniseerde toezicht-benadering te bepalen, die een techniek-vrij karakter heeft (bijvoorbeeld gebaseerd op de benadering van de FSA).Lees hier de samenvatting of download het hele document.