Friday, July 19, 2002

Hypothese... meten is weten?

Kijk, het blijft natuurlijk opmerkelijk. Jaren is/lijkt er niets aan de hand en opeens is het alsof er elke dag pinfraude wordt gepleegd. Wat kan er aan de hand zijn?

1-Er wordt (heel veel) meer fraude gepleegd dan vroeger

2-Er komt (heel veel) meer in het nieuws dan vroeger.

3-Zowel 1 als 2.Ik ben geneigd tot de onderstaande hypothese, die ik zal toelichten met een analogie vanuit de beta-wetenschappen. Bekend is dat meetapparatuur in het algemeen steeds beter en gevoeliger wordt. Het effect daarvan is dat waar men voorheen eenvoudigweg zei: niets aan de hand (niets meetbaar) dat gaandeweg veranderde. Zo worden er nu minimale hoeveelheden van allerlei stoffen in lucht, water enzovoorts aangetroffen. Niet dat die er nooit in hebben gezeten, maar ze kunnen nu wel gemeten worden. En dat roept dan allerlei vragen op in de zin van: is dat wel gezond dan, moet er iets aan gedaan worden enzovoorts.Wat ik veronderstel is dat we in het bankwezen en betalingsverkeer nu wellicht het effect meemaken van de ontwikkelingen in technologie en media van de afgelopen jaren. Doordat het aantal nieuws en informatiekanalen toeneemt, zijn als het ware de voelhorens van de maatschappij m.b.t. het gedrag van banken een stuk scherper of gevoeliger geworden. Zaken die vroeger geen kritische grenswaarde overschreden, worden nu wél gesignaleerd, gemeten en leiden tot discussie. En worden uit zichzelf een bron van nieuws en voedingsbodem voor vervolgnieuwtjes. Waarmee de kans op zogeheten opslinger-effecten toeneemt.Het lastige punt lijkt nu te zijn om uit de media-uitingen te destilleren wat er nu echt gebeurt. Meten we een echte toename van fraude en zo ja hoe groot is die dan en is er reden tot zorg? Of kunnen we gewoon beter meten en zijn de meetinstrumenten aan het interferen en opslingeren?Het zal -zoals vaak in dit soort gevallen- wel beide het geval zijn. Toch zou ik de banken willen oproepen (zonder nu alle fraudetechnieken etc. openbaar te maken) om inzichtelijke cijfers te geven die beginnen met opsomming van aantallen bij banken gemelde/opgetreden incidenten, 'spooktransactie' etc. tot aan het uiteindelijke aantal klachten dat bij geschillencommissie terecht komt. Dan krijgen we toch iets beter gevoel bij de zaak.