Thursday, September 19, 2002

Het gaat goed met het chippen..

.. zo blijkt uit het kwartaalbericht september 2002 van DNB. Nu je op tal van plekken bijvoorbeeld voor het parkeren de chip wel móet gebruiken lopen de transactieaantallen snel op. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 45 miljoen transacties uitgevoerd, tegen 17 miljoen vorig jaar. Een vergelijking met het pinnen leert dat chippen nu langzamer groeit dan pinnen destijds. Maar DNB heeft goede hoop voor de toekomst.Ook opgenomen is informatie over gevoelsinflatie en het effect van de invoering van de euro op prijzen (0,6 %). En last but not least: een artikel over de rol van DNB in het Europees Stelsel van Centrale Banken en als Nederlandse actor. Met als eindconclusie:

Zelfs in een volledige politieke unie zal de regionale identiteit een belangrijk aspect blijven.Geschiedenis,cultuur en vooral taal zijn fundamentele identiteitsbepalende factoren.Deze factoren zullen nog generaties lang een rol spelen. Instellingen staan meestal niet los van deze identiteitsgevoelens en overleven ze mogelijk zelfs. NCB ’s zullen daarom waarschijnlijk nog een lange tijd blijven bestaan, zij het in een andere vorm.Andere vorm? Gaat de herbouw van het Paleis voor de Volksvlijt aan het Frederiksplein dan toch door?