Monday, September 16, 2002

A- en B-formulieren verdwijnen..

Omwille van het kunnen voeren van monetair beleid is het al sinds jaar en dag zo dat bij betaaltransacties naar en van het buitenland die enige omvang hebben, een A- of B-formulier van DNB ingevuld moet worden. Zodoende is duidelijk wat de kapitaal, goederen en dienstenstromen zijn en kan DNB een soort nationaal kasboek opstellen. Netto effect is wel dat het internationaal betalingsverkeer arbeidsintensief is door de extra formulierverplichting.Nu we allemaal in euro's betalen en de economie veel internationaler wordt, is door de Europese centrale banken besloten om het anders te doen. Niet meer wordt elke transactie geregistreerd, maar met een soort van 20/80 regel worden alleen de belangrijkste organisaties betrokken bij de informatieverzameling. Op grond van die gegevens wordt een totaalschatting gemaakt van relevante macro-economische grootheden. DNB doet hierbij de financiƫle kant van transacties, het Centraal Bureau voor de Statistiek de goederen en dienstenkant.Het nieuwe systeem gaat op 1 april 2003 in en wordt vanochtend besproken in het FD. Kleine bedrijven verliezen administratieve last, grote krijgen een zwaardere rapportageverplichting. Maar de betaaltransacties kunnen nu mogelijk wel sneller en goedkoper worden uitgevoerd (en dat past binnen de wensen van de Europese Commissie).