Monday, September 23, 2002

Consultatie over de rol van centrale banken

Op de website van DNB wordt aangekondigd dat geïnteresseerden mee mogen denken over de beleidskwesties voor centrale banken in het retail betalingsverkeer:

In het rapport ´Policy Issues for central banks in retail payments´ analyseert een werkgroep van betalingsverkeerexperts van de G10 centrale banken en Australië belangrijke trendmatige ontwikkelingen in het retailbetalingsverkeer en gaat zij in op de vraag hoe centrale banken en andere instanties met verantwoordelijkheden op het gebied van betalingsverkeer op deze ontwikkelingen zouden moeten reageren. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd uiterlijk 13 december 2002 hun visie op het rapport te geven.Er zijn drie documenten te downloaden:

- de Nederlandse toelichting,

- de toelichting van de internationale werkgroep zelf,

- de tekst van het consultatiedocument.Lezers hebben tot een week na Sinterklaas voor de reactie. Het hoeft niet te rijmen.