Monday, July 15, 2002

Shared services.. betalingsverkeer op nummer één..

In het FD wordt melding gemaakt van een onderzoek van Magnitude Consulting naar shared services. Dat is het gebruiken van één en dezelfde technische en applicatie-infrastructuur voor diverse labels. Zo streeft elke bank naar het binnen één grote betaalfabriek afwikkelen van betalingsverkeer; ook als dat onder verschillende labels aan de markt wordt aangeboden. Een alternatief is zelfs om de betaalfabriek van de concurrent te gebruiken.Magnitude heeft 144 organisaties onderzocht in de financiële sector. De mate waarin het concept nu wordt toegepast is:

- betalingsverkeer: 52 %

- hypotheken: 52 %

- beleggen: 48 %

- sparen: 34 %

- vermogensbeheer: 33 %

- kredieten 31 %.De verwachting is dat in de komende drie jaar het concept vaker wordt toegepast en wel bij betalingsverkeer (met 69 % op kop), hypotheken (67 %) en beleggen (64%). Ook gaan de verzekeraars een inhaalslag maken.