Thursday, July 18, 2002

Eén inlog-nummer voor alle overheidszaken

Door de Automatiserings Gids wordt gemeld dat het ICTU de komende zes maanden onderzoek doet naar een nationale Elektronische Toegangspoort @Overheid. Dit is in feite een voorziening die het de burger mogelijk maakt om zonder tal van wachtwoorden bij verschillende overheidsloketten zaken te doen. Een soort Nederlandse versie van passport, maar dan voor de overheid dus.