Thursday, July 18, 2002

De toekomst van mobiel betalen...?

Het telematica-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een visiedocument gemaakt over de toekomst van mobiel betalen. De website van EZ meldt hierover op 6 juni 2002:

De kerngedachte bij deze visie is dat een nieuw betaalinstrument voor mobiel betalen (ook voor content en diensten) gewenst is. De beste kandidaat hiervoor is een met een betaalchip aangepaste mobiele telefoon (dual chip). Om dit te kunnen realiseren is samenwerking tussen diverse partijen vereist. Een uitgangspunt is dat concurrentie bij voorkeur op het vlak van dienstverlening moet gaan plaatsvinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een standaard infrastructuur. Deze nieuwe wijze van (mobiel) betalen zal een aanvang kunnen nemen op de markt voor internetcontent en -diensten.Altijd leuk, een kristallen bol. Volgend jaar eens kijken hoe de werkelijkheid zich heeft gedragen.