Tuesday, July 09, 2002

De reactie van Interpay op HBD-rapport over betaalterminals

In een reactie aan o.a. het ANP heeft Interpay het volgende statement afgegeven: "Het verhalen van deze kosten op banken en Interpay is absoluut onterecht. Bij de aanpassingen is weliswaar naast eurogerelateerde wijzigingen ook een hogere veiligheidsstandaard (Triple DES) geïmplementeerd in de betaalautomaat, maar de kosten van deze wijziging zijn door Interpay en de banken betaald. Deze wijziging is bij de euro-update meegenomen omdat de betaalautomaten toch al fysiek bezocht moesten worden en extra kosten voorkomen konden worden.Interpay heeft in november ’98 de definitieve specificaties voor de betaalautomaat beschikbaar gesteld aan de betaalautomaatleveranciers, op basis waarvan op dat moment leveranciers euro-betaalautomaten konden ontwikkelen. Het grootste probleem bij de invoering van de euro is de late orderinleg van winkeliers bij de betaalautomaatleveranciers geweest. De orderinleg is pas echt op gang gekomen vanaf september 2001. Betaalautomaatleveranciers hebben hun uiterste best moeten doen om de betaalautomaten tijdig om te bouwen voor de invoering van de euro. Een enorme logistieke operatie die uiteindelijk goed is afgerond waardoor Nederland geruisloos heeft kunnen omschakelen van de gulden naar de euro voor het elektronisch betalingsverkeer."Als ik het goed begrijp hebben dus de winkeliers betaald voor het auto-tje, de servicemonteur en euro-wijzigingen en hebben de banken buiten het zicht van de winkeliers ook iets betaald. Dat zou dan de vorm kunnen hebben van een vergoeding aan alle terminalbouwers opdat in de prijs van de terminal voor de winkelier niet de veiligheidscomponent wordt doorberekend. Of kennelijk een andere manier van vergoeden. Blijft het probleem bestaan dat er kennelijk geen voorafgaand overleg tussen winkeliers en banken over deze taak- c.q. kostenverdeling is geweest.